Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Monika Overå: Musikkterapi med barn i avansert hjemmesykehus.

Hva kan musikkterapi tilføre den tverrfaglige behandlingen i barnepalliasjon, og hva kan det bety for pasienten og familien å ha musikkterapi i sitt eget hjem?

Fagområde: Musikkterapi.

Sammendrag

Studiens arbeidstittel: "Musikk i hvert hjerteslag. En studie om musikkterapi med barn i avansert hjemmesykehus."

Dette er en pilotstudie med mixed methods design som skal undersøke hvordan pasienter som er under palliativ behandling og deres foreldre beskriver sine erfaringer av å ha musikkterapi i Avansert hjemmesykehus (AHS). Tjue pasienter i alderen 0-18 år får tilbud om fem sesjoner med musikkterapi. Datamaterialet består av spørreskjema som barn og foreldre fyller ut før og etter hver sesjon, semistrukturerte intervju med pasient og foreldre, observasjoner og feltnotater. Dette prosjektet vil søke etter svar på om musikkterapi bør være et tilbud i Avansert hjemmesykehus, hva musikkterapi kan tilføre den tverrfaglige behandlingen i barnepallisasjon og hva det kan bety for pasienten og familien å ha musikkterapi i sitt eget hjem.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Akershus universitetssykehus (Ahus).

Artikler relevante

Publisert: 21. nov. 2018 — Oppdatert: 22. feb. 2024