Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk i fengsel

Musikk i fengsel - folkemusikk med publikum

Prosjektet handler om å legge til rette for nye menneskelig møtepunkt med fengsel som formidlingsarena.

Å arrangere konserter for ulike målgrupper er en del av Musikkhøgskolens samfunnsoppdrag. Prosjektet er åpent for alle studenter ved NMH, både bachelor og master og videreutdanninger. Deltagelsen kan være en del av hovedinstrumentundervisningen, kammermusikk eller andre emner i studiene.

Fengselet som konsertarena

Et fengsel er en konsertarena som skiller seg fra hvor studentene ellers presenterer sin musikk, en arena som gjør noe med alle som deltar. å være innenfor murene gir et møte med en del av virkeligheten vi ikke har så nær tilgang til. Det er mange ulike skjebner, og kulturtilbud betyr mye i en hverdag preget av isolasjon og restriksjoner. Bente Almås, førstelektor i pedagogikk, er ansvarlig for prosjektet.

Aktiviteter

  • Tradisjonelle konserter med involvering av innsatte
  • Adventsturné
  • Minikonserter inne i avdelinger
  • Workshop

Om workshop

Workshop foregår i grupper med 5 masterstudenter og 10-12 innsatte, samt veileder. Workshopene foregår i høyrisikofengsel for menn. Målet for både innsatte og studenter er: mestring, læring, deltagelse, samarbeid, refleksjon og bygging av selvfølelse. Ansatte som spiller et instrument tar med seg disse, vi er opptatte av at de skal bruke sin kompetanse.

Workshopene har munnet ut i blant annet innslag i NRK spillerom, produksjon av CD og konserter for innsatte og ansatte i fengselet

Hva gjør disse konsertene med oss?

Jeg kommer ikke til å bli det samme mennesket eller musikeren etter å ha vært sammen med dere disse dagene (student)

I tillegg til at Musikkhøgskolen tar et viktig samfunnsansvar med disse konsertene, ønsker Bente Almås å finne litt mer ut av hva konsertene i fengsler gjør med studentene. øker det bevisstheten rundt kommunikasjon og dialog? Endrer studentenes holdninger seg, endrer de syn på fangene og på seg selv?

Bok om prosjektet

I 2020 ga NMH-publikasjoner ut en bok om prosjektet.

Presseomtale

Artikler relevante

Publisert: 5. feb. 2014 — Oppdatert: 11. jan. 2021