Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Stemmer fra innsiden - musikk i fengsel

Musikk i fengsel - folkemusikk med publikum

Prosjektet omhandler fengsel som konsert- og workshoparena for NMH-studenter og innsatte.

Fagområde: Musikk og helse

Sammendrag

Aktiviteten som bokprosjektet bygger på - Musikk i fengsel - er et kontinuerlig arbeid. Det er et tilbud til alle studenter ved NMH, både bachelor og master og videreutdanninger. Deltagelsen kan være en del av hovedinstrumentundervisningen, kammermusikk eller andre emner i studiene.

Et fengsel er en konsertarena som skiller seg fra hvor studentene ellers presenterer sin musikk, en arena som gjør noe med alle som deltar. å være innenfor murene gir et møte med en del av virkeligheten vi ikke har så nær tilgang til. Det er mange ulike skjebner, og kulturtilbud betyr mye i en hverdag preget av isolasjon og restriksjoner.

Å arrangere konserter for ulike målgrupper er en del av Musikkhøgskolens samfunnsoppdrag. Aktivitetene i Musikk i fengsel består av tradisjonelle konserter med involvering av innsatte, adventsturné, minikonserter inne i avdelinger og workshops.

Om workshop

Workshop foregår i grupper med 5 masterstudenter og 10-12 innsatte samt veileder. Workshopene foregår i høyrisikofengsel for menn. Målet for både innsatte og studenter er å oppleve mestring, læring, deltagelse, samarbeid, refleksjon og bygging av selvfølelse. Ansatte som spiller et instrument tar med seg dette. Det er viktig at de får bruke sin kompetanse.

Workshopene har munnet ut i blant annet innslag i NRK spillerom, produksjon av CD og konserter for innsatte og ansatte i fengselet

Dokumentasjon

I 2020 utga NMH boken Stemmer fra innsiden, som omhandler erfaringer fra NMHs engasjement i fengsel. Prosjektansvarlig og forfatter Bente Almås har ønsket å utforske og dokumentere hva konsertene i fengsler gjør med studentene. Øker det bevisstheten rundt kommunikasjon og dialog? Endrer studentenes holdninger seg, endrer de syn på fangene og på seg selv?

Boken er også digitalt tilgjengelig fra NMHs vitenar

«Jeg kommer ikke til å bli det samme mennesket eller musikeren etter å ha vært sammen med dere disse dagene» (sitat student).

Presseomtale

Artikler relevante

Publisert: 5. feb. 2014 — Oppdatert: 12. jan. 2024