Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk og helse

Musikkterapistudenter i peisestua i Oslo fengsel

Musikk kan brukes til terapi og omsorg. Som student hos oss kan du blant annet ha praksis i fengsel, på asylmottak eller sykehus.

Videreutdanningen i Musikk og helse passer for både helsearbeidere med musikkunnskap og musikere som vil jobbe med omsorg og menneskemøter. Musikkterapeuter jobber blant annet innenfor skole, barnehage, psykiatri, rusbehandling, sykehjem og kriminalomsorg. Musikkterapi er et fag på frammars.

Bestått studium kan kvalifisere for opptak til masterstudiet i musikkterapi dersom søker oppfyller kravene for fagsammensetning. Studiet kan også inngå som en del av en bachelorgrad.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 9. nov. 2022