Søknadsprosessen ved opptak til videreutdanning

Du søker opptak til Norges musikkhøgskole via Søknadsweb.

Frister og datoer for opptak 2017

15. mars 2017: Registrering i SøknadsWeb åpner. Les veiledningen til SøknadsWeb. Lenke til elektronisk følgeskjema for opptak til studieåret 2017/2018 blir tilsendt når du har registrert søknaden.

15. april 2017: Søknadsfrist for alle øvrige videreutdanningsstudier. Se hvert studieprogram for opptakskrav og søknadsinformasjon.

Nyttige lenker

Se studiebeskrivelser og opptakskrav for alle videreutdanningene
Veiledning til SøknadsWeb
Generell studiekompetanse
Krav til norskkunnskaper

Spørsmål?

opptak@nmh.no
T. + 47 23 36 70 00

Sist oppdatert: 13. mars 2017