Søknadsprosessen ved opptak til videreutdanning

Du søker opptak til Norges musikkhøgskole via Søknadsweb.

Frister og datoer for opptak 2020

20. mars 2020

Registrering i Søknadsweb åpner.

Lenke til elektronisk følgeskjema for opptak til studieåret 2020/2021 blir tilsendt når du har registrert søknaden.

15. april 2020

Søknadsfrist for alle øvrige videreutdanningsstudier (med forbehold om endring).

Nyttige lenker

Spørsmål?

E-post: opptak@nmh.no

Telefon: +47 23 36 70 00

Sist oppdatert: 9. oktober 2018