Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gene­rell stu­die­kom­pe­tan­se

For opptak til bachelorstudier ved Norges musikkhøgskole stilles det, i tillegg til krav om musikkfaglige kunnskaper og ferdigheter, også krav til generell studiekompetanse.

Bestått videregående skole

Den vanligste måten å oppnå generell studiekompetanse på er å fullføre og bestå treårig videregående skole.

Har du ikke bestått treårig videregående skole kan du lese mer om andre muligheter for å oppnå generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Opptaksprøver

Søkere til Norges musikkhøgskole rangeres aldri etter skole-/konkurransepoeng, men etter kvalifikasjoner som normalt bedømmes gjennom opptaksprøver.

Unntak

Det kan i visse tilfeller gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse (se under). Se også avsnittet om realkompetanse.

Videregående skole fra et annet land enn Norge?

Søkere med videregående skole fra et annet land enn Norge må dokumentere utdanning tilsvarende norsk videregående skole.

I GSU-listen (hkdir.no) finner du informasjon om hva slags utdanning du må ha for å kunne søke opptak til universiteter og høyskoler i Norge. Du må i tillegg dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i engelsk. GSU-listen viser hvilke krav til engelske språkkunnskaper som gjelder for de ulike landene.

Krav til språkkunnskaper

Norges musikkhøgskole har egne krav til kunnskaper i norsk og engelsk språk for de ulike studieprogrammene.

Lurer du på noe?

Send oss en e-post eller ring.

Publisert: 6. mai 2020 — Oppdatert: 22. feb. 2024