Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Generell studiekompetanse

For opptak til bachelorstudier ved Norges musikkhøgskole stilles det, i tillegg til krav om musikkfaglige kunnskaper og ferdigheter, også krav til generell studiekompetanse.

Bestått videregående skole

Den vanligste måten å oppnå generell studiekompetanse på er å fullføre og bestå treårig videregående skole.

Har du ikke bestått treårig videregående skole kan du lese mer om andre muligheter for å oppnå generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Opptaksprøver

Søkere til Norges musikkhøgskole rangeres aldri etter skole-/konkurransepoeng, men etter kvalifikasjoner som normalt bedømmes gjennom opptaksprøver.

Unntak

Det kan i visse tilfeller gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse (se under). Se også avsnittene om realkompetanse, generell studiekompetanse for nordiske søkere og generell studiekompetanse for utenlandske søkere.