Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Krigsveteraner og låtskriving

En gitar, en laptop, to mikrofoner, en el-gitar, en el-bass, en cymbal og et keyboard er løftet opp i været.

Hvilke temaer og tendenser kommer fram i tekst og musikk i låter som en gruppe krigsveteraner lager? Hva slags erfaringer gjør deltakerne i prosessen med å skrive låter, innøve og fremføre dem? Dette er sentrale spørsmål i et mastergradsprosjekt drevet av Tom Opheim Granerud med assistanse fra Ulrika Magdalena Lind.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Forsvarets veteransenter og med midler fra CEMPE. I løpet av fem helger våren 2020 vil krigsveteraner delta i musikkworkshops der hensikten er å lage egne låter. Målsetningen med prosjektet er å bidra til å sette fokus på «her-og-nå-opplevelser», men også på å oppleve kameratskap, skape gode relasjoner, fremme gode opplevelser og sette i gang prosesser som eventuelt kan føre til utvikling av egne ressurser. Erfaringer fra prosjektet med målgruppen kan eventuelt generere ny kunnskap, nye arbeidsfelt og ny forskning. Resultatet av undersøkelsen kan eventuelt generaliseres og komme til nytte i arbeide med andre målgrupper med krigsrelaterte erfaringer, slik som flyktninger eller helsepersonell fra krigssoner.

Prosjektet vil foregå ved Forsvarets veteransenter på Bæreia i Kongsvinger. Forsvaret bistår med kost og losji. Det er satt av fem helger i løpet av våren med konsert på veteransenteret åttende august. Det er per i dag fem deltagere der alle er krigsveteraner som har deltatt i utenlandsoperasjoner. I musikkworkshopene vil deltakerne spille sammen og lage låter. I ettertid vil låtene analyseres og fokusere på hvilke tendenser eller temaer som kommer frem i tekst og musikk. Det vil også dokumenteres hva slags erfaringer deltakerne gjør seg i prosessen med å skrive låter, innøve og fremføre. Intervjuer og deltagende observasjon vil fange opp deltakernes refleksjoner rundt dette.

Artikler relevante

Publisert: 17. mar. 2017 — Oppdatert: 16. feb. 2023