Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikeren & Psyken del 1

Hvordan står det egentlig til med musikeres mentale helse? Og hvordan kan man skape seg et langt og godt bærekraftig liv som musiker?

Dette var noen av de mange spørsmålene som ble løftet fram og diskutert under seminaret Musikeren & Psyken.

Les mer om Musikeren & Psyken

Dette er første del i en serie på fem artikler om Musikeren og Psyken.

Les resten her:

Hvorfor fokusere på mental helse?

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), NMHs Læringsmiljøundersøkelse og CEMPEs egen studentundersøkelse gjennomført i januar 2021 har alle pekt på at musikkstudenter savner mer kunnskap om og fokus på mental helse i musikkutdannelsen. Å være musiker er et høyprestasjonsyrke der man kontinuerlig får en ekstern vurdering på det man presterer, og dette gjelder både under studiene og i arbeidslivet. I tillegg kan det være vanskelig, spesielt for unge musikere, å skille mellom vurdering av den kunstneriske fremførelsen og vurderingen av en selv som person. Musikere kan derfor være ekstra sårbare under studietiden og etableringsfasen.

Dette er utfordringer som CEMPEs studentpartnere, Ole Martin Solberg og Susanna Yttri Solsrud mener studentene og NMH som institusjon bør snakke mer om.

– Vi synes mental helse er utrolig viktig, ikke bare i en musikerutdanning, men også med tanke på å ha det godt i et langt musikerliv. Vi tror at arrangementer som dette kan bidra til økt bevissthet, nysgjerrighet og åpenhet, og dermed bidra til å en god kultur på NMH.

CEMPE hadde i samarbeid med CREO og NTO lenge planlagt en internasjonal musikerhelsekonferanse i april 2021. Da vi innså at pandemien kom til å gjøre det umulig, tok Solberg og Solsrud isteden initiativ til et alternativt seminar med samme tematikk. Det er for dem viktig å poengtere at mental helse handler om veldig mye mer enn psykisk sykdom.

– Det handler om å ha det bra, om selvivaretagelse, bli kjent med egne behov og ta hensyn til dem i en krevende hverdag, og å være med å bygge opp en sunn prestasjonskultur, forteller de engasjerte studentpartnerne.

Programmet besto av foredrag med forskere på feltet og panelsamtaler med musikere, musikkstudenter, lærere og ledelse ved Musikkhøgskolen.

Her kan du se opptak fra seminaret (YouTube).

Program

fagstoff

Musikeres mentale helse – hva er status?

Er musikere mer sensitive og dermed mer utsatt for press og prestasjonsangst? Og hvordan kan musikere bruke musikken som en ressurs i eget liv? Dette er del to i en serie på fem artikler om Musikeren og Psyken.

Les neste sak om Musikeren & Psyken

Artikler relevante