Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Guro Høimyr: Skolerevy og folkehelse

Hvordan opplever ungdom (16-19 år) å delta i skolerevy, og hvordan kan dette ses i sammenheng med deres opplevde livskvalitet?

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Betydningen av norske ungdommers deltakelse i skolerevy er lite utforsket – til tross for at dette er en utbredt aktivitet. Dette prosjektet har et overordnet folkehelseperspektiv, der forskningsinteressen ligger i å forstå ungdommers opplevelser av å være med i skolerevy og på hvilke måter aktiviteten kan sees sammenheng med deres livskvalitet. Denne problemstillingen skal utforskes ved å benytte en kvalitativ, etnografisk tilnærming i studien av to skolerevyer ved videregående skoler i Oslo og Akershus.

Data genereres gjennom skoleåret 2023-24, der prosessen følges fra oppstart og gjennom spilleperioden. Ved deltakende observasjon, individuelle intervjuer og spørreskjema sikres rikt datatilfang. Det å være med i skolerevy forstås her som musicking (Small, 1998), der revydeltakelse ikke er begrenset til utøverne på scenen. Informantene inkluderer derfor både sceneaktører og ungdommer som arbeider med f. eks PR, rekvisitter og matlaging. Resultater vil primært diskuteres opp mot sosiologiske perspektiver, især Hartmut Rosas resonansteori (2019). Prosjektet vil kunne gi folkehelsekunnskap og bidra til å tydeliggjøre hva skolerevydeltakelse kan innebære for ungdom og hvordan det kan oppleves.

Artikler relevante

Publisert: 8. jun. 2022 — Oppdatert: 8. mar. 2024