Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Anne Kippenes: Musikk som helseressurs i spedbarnsomsorg i Bhutan

Hvordan kan samfunnsmusikkterapi være helsefremmende for barn og deres omsorgspersoner?

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Fullstendig arbeidstittel på studien er "Music for health and wellbeing in Early Childhood Community Service at the National Referral Hospital in Bhutan: an exploratory study".

Studien har som mål å undersøke musikkens potensial som helseressurs i omsorgsgiver-barn relasjoner og i tjenester rettet mot små barn i Bhutan. Foreldre-støttende tiltak de første tre årene av barnets liv kan ha stor betydning for å styrke omsorgsgivere og fremme positiv utvikling og helse hos barn. Musikk som ressurs i tidlige intervensjoner med barn er vel dokumentert, men virker til å være utforsket i liten grad i Bhutan.

Denne studien vil utforske:

  1. Hvordan musikk praktiseres i omsorgsgiver-barn relasjoner i dag i Bhutan
  2. Prosessen med å utvikle et kontekstsensitivt musikkprogram
  3. Hvordan et musikkprogram kan tilrettelegges på en lokal helsestasjon og oppleves av omsorgsgivere som deltar med sine barn i alderen tre måneder - 1 år, i 10-12 uker.

Data vil bli samlet inn gjennom tre trinn ved hjelp av kvalitative metoder: individuelle semistrukturerte intervjuer, deltakende observasjon og fokusgruppeintervjuer. Deltakerne i studien vil være lokale musikere, sykepleiere som jobber på helsestasjonen og omsorgsgivere.

Hypotesen som ligger til grunn for forskningen er at bruk av musikk i tidlig intervensjon vil fremme barns og omsorgsgiveres helse og livskvalitet. Kunnskapen og stemmene til deltakerne i dette prosjektet vil forhåpentligvis føre til en bredere forståelse og nye dimensjoner innenfor feltene 'musikk og helse' og 'tidlig barndomsutvikling' i Bhutan.

Prosjektet finansieres av stiftelsen Progreso.

Artikler relevante

Publisert: 8. jun. 2022 — Oppdatert: 22. feb. 2024