Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mie Mohlin: Hverdagsmusikk. Om ungdommer med autisme eller Asperger syndrom

Hva er betingelser for en god samfunnsmusikkterapeutisk praksis for mennesker med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom?

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Hvordan bruker noen ungdommer med høytfungerende autisme (HFA) eller Asperger syndrom (AS) musikk og musikkrelaterte aktiviteter i sin hverdag, hvilken funksjon har musikken og hvilken betydning kan musikk ha for deres livskvalitet?

Spørsmålene som er temaet for denne avhandlingen søkes blant annet besvart gjennom intervjuer med åtte ungdommer med HFA eller AS og noen foreldre. Intervjuundersøkelsen suppleres med utdrag fra selvbiografier skrevet av unge mennesker med autisme, samt referanser til forskning og faglitteratur. Noen av de utfordringene ungdommer med autisme stilles overfor, relateres til kunnskap om utviklingen hos ”ungdommer flest”. Denne teorien illustreres med utdrag fra intervjuer med søsken til noen av de åtte informantene.

Avhandlingen støtter seg til ulike disipliner som samfunnsmusikkterapi, musikkpsykologi, musikksosiologi, spesialpedagogikk, sosiologi, psykologi, medisin og sykepleievitenskap. Økologisk tenkning vektlegges. Temaene som tas opp har relevans for ulike faggrupper, som musikkterapeuter og spesialpedagoger, for pårørende til barn og ungdommer med HFA eller AS og andre som møter dem. Flere av de spørsmålene som blir drøftet, vil også kunne være aktuelle med tanke på andre mennesker som av ulike årsaker har reduserte muligheter til å benytte seg av samfunnets musikktilbud.

Ph.d.-avhandlingen

Fullstendig tittel: Hverdagsmusikk: en intervjuundersøkelse av ungdommer med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom

Avhandlingen er en monografi. Den er tilgjengelig i NMHs bibliotek. Avhandlingen er ikke tilgjengelig digitalt.

Avhandlingen er skrevet på norsk.

Publisert: 10. jan. 2017 — Oppdatert: 14. mar. 2024