Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Merete Holme: Musikkterapi og følelsesprosesser hos ungdom med depresjon

Prosjektets fulle tittel er "I've got music in me." Musikkterapi og følelsesprosesser hos ungdom med depresjon: en mixed methods feasibility-studie.

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Mer enn 50% av ungdommene som henvises til BUP har depressive tanker eller mistanke om depressiv lidelse som henvisningsgrunn. En stor andel av disse ungdommene får diagnosen depresjon alene eller i kombinasjon med andre psykiske lidelser. Det er moderate effekter av standard anbefalt behandling med ulike typer psykoterapiog eventuelt tillegg av medikamenter. Supplerende behandlinger er forespurt.

Studier av musikkterapi hos voksne med depressiv lidelse viser signifikant positive effekter på depressive symptomer og daglig funksjon. Det er svært få kliniske studier av musikkterapi for unge mennesker med depressivelidelser, og flere studier er nødvendig. Denne feasibility-studien undersøker om et musikkterapiprogram kan gjennomføres til ungdom i alderen 14 til 18 år med en depressiv lidelse, og hvordan de tar i mot denne behandlingen. I studien undersøkes om musikkterapi som supplement til standardbehandling kan gi betydelige individuelle forbedringer i depressive symptomer og reduksjon av medfølgende vansker samt forbedring i livskvalitet og daglig fungering. Siden vanskeligheter med å regulere følelser ser ut til å være sentralt hos unge med tristhet, selvmordstanker og selvskading, vil studien også undersøke ungdommers erfaringer og følelser knyttet til musikk med hypotesen om at musikkterapi kan gi bedre regulering av følelser. Til dette brukes spørreskjemaer, men også et kort intervju etter endt terapi. Musikkterapien vil være basert på en relasjonell, humanistisk og ressursorientert tilnærming. Psykologiske teorier om affektbevissthet og emosjonell regulering vil stå sentralt.

Artikler relevante

Publisert: 8. jun. 2022 — Oppdatert: 22. feb. 2024