Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Hans Petter Solli

Første­ama­nu­en­sis

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

 • Musikkterapi
 • Kvalitativ forskning
 • Psykisk helse og psykologi
 • Bandmetodikk, samspill og improvisasjon
 • Tjenesteutvikling
 • Praksisveiledning

Undervisning

 • Improvisasjon
 • Musikkterapeutisk teori og metode
 • Musikkterapifaget i perspektiv
 • Psykologi
 • Veiledning (master og PhD)

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD i musikkterapi, UiB (2014)
 • Mastergrad i musikkterapi, NMH (2003)
 • Videreutdanning i musikkterapi, NMH (2001)
 • Cand.mag. i psykologi og religion, UiO (1999)

Jobberfaring

 • Postdoktor i musikkterapi, NMH (2018 - )
 • Førsteamanuensis II i musikkterapi, NMH (2015 - )
 • Musikkterapeut, Lovisenberg Diakonale Sykehus (2001 - )
 • Forsker II, UiB/Uni Helse (2014 - 2016)
 • Universitetslektor, Griegakademiet - Institutt for musikk, UiB (2006-2008)
 • Musikklærer, Kongsskogen vgs. (2001 - 2003)
 • Musikklærer, Fannefjord vgs. (1993)

Publikasjoner

 • Respons på Randi Rolvsjords keynote "Musikkterapiens (u)utholdelige enkelhet" Hans Petter Solli 2020
 • Spesialistutdanning i musikkterapi – trenger vi det? Hans Petter Solli ,  Brynjulf Stige ,  Gro Trondalen ,  Randi Rolvsjord ,  Gisle Fuhr ,  Christine Wilhelmsen 2020
 • Musikkterapi som psykosebehandling – har vi en rød tråd? Hans Petter Solli 2020
 • Etableringshåndbok i musikkterapi Hans Petter Solli 2020
 • Debattinnlegg: Den nærmeste utviklingssonen for musikkterapeutprofesjonen Brynjulf Stige ,  Wolfgang Schmid ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
 • Debattinnlegg: Spesialisering for musikkterapeuter? Brynjulf Stige ,  Wolfgang Schmid ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
 • Rundebord: Spesialistutdanning i musikkterapi-trenger vi det? Gro Trondalen ,  Hans Petter Solli ,  Randi Rolvsjord ,  Gisle Fuhr ,  Wilhelmsen Christine 2020
 • Etableringshåndbok for musikkterapi i rus-og psykisk helsetjeneste Torhild Kielland ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
 • Når klienten ikke vil ha ‘terapi’ – rundebord om terapibegrepet i musikkterapi tilknyttet psykisk helse, rus og ungdom. Gisle Fuhr ,  Karette Stensæth ,  Hans Petter Solli ,  Ingelill Eide ,  Ola Mo ,  Kari Duesten ,  Marte Halås Anyan 2020
 • Utredning av muligheter for spesialistutdanning i musikkterapi Brynjulf Stige ,  Wolfgang Schmid ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Hans Petter er en del av