Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

Hans Petter Paulen Solli

Asso­ci­ate Pro­fess­or

Music Education and Music Therapy Department

Publications

  • Brukerstemmens plass i norsk musikkterapi. Kristianne Storhaug Ervik ,  Hans Petter Solli ,  Brynjulf Stige ,  Anne Malerbakken 2022
  • Konserter av, med og for brukere av musikkterapi - muligheter og utfordringer. Hans Petter Solli ,  Lars Tuastad ,  Christine Wilhelmsen 2022
  • Musikkterapi - hva er det og hva gjør det? Hans Petter Solli ,  Anne Malerbakken 2022
  • Diva and the doctor Hans Petter Solli ,  Angelica Kjos 2022
  • MusTCare. Implementation of music therapy in an assertive community mental health team. Hans Petter Solli 2022
  • Changing the dynamic. How recovery sets a new agenda for music therapy research in mental health care. Hans Petter Solli ,  Triona McCaffrey ,  Catherine Carr 2022
  • Expanding the gamut. Music therapy as flexible assertive community mental health care. Hans Petter Solli 2022
  • Etableringshåndbok for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste Torhild Kielland ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2021
  • Musikk og musikkterapi i miljøbehandling Hans Petter Solli 2021
  • Rap and hiphop in music therapy Hans Petter Solli ,  Andre Alexander Molkom 2021
View all publications in Cristin

Projects Hans Petter Paulen Solli participates in