Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

Hans Petter Solli

Asso­ci­ate Professor

Music Education and Music Therapy Department

Publications

  • Respons på Randi Rolvsjords keynote "Musikkterapiens (u)utholdelige enkelhet" Hans Petter Solli 2020
  • Spesialistutdanning i musikkterapi – trenger vi det? Hans Petter Solli ,  Brynjulf Stige ,  Gro Trondalen ,  Randi Rolvsjord ,  Gisle Fuhr ,  Christine Wilhelmsen 2020
  • Musikkterapi som psykosebehandling – har vi en rød tråd? Hans Petter Solli 2020
  • Etableringshåndbok i musikkterapi Hans Petter Solli 2020
  • Debattinnlegg: Den nærmeste utviklingssonen for musikkterapeutprofesjonen Brynjulf Stige ,  Wolfgang Schmid ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
  • Debattinnlegg: Spesialisering for musikkterapeuter? Brynjulf Stige ,  Wolfgang Schmid ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
  • Rundebord: Spesialistutdanning i musikkterapi-trenger vi det? Gro Trondalen ,  Hans Petter Solli ,  Randi Rolvsjord ,  Gisle Fuhr ,  Wilhelmsen Christine 2020
  • Etableringshåndbok for musikkterapi i rus-og psykisk helsetjeneste Torhild Kielland ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
  • Når klienten ikke vil ha ‘terapi’ – rundebord om terapibegrepet i musikkterapi tilknyttet psykisk helse, rus og ungdom. Gisle Fuhr ,  Karette Stensæth ,  Hans Petter Solli ,  Ingelill Eide ,  Ola Mo ,  Kari Duesten ,  Marte Halås Anyan 2020
  • Utredning av muligheter for spesialistutdanning i musikkterapi Brynjulf Stige ,  Wolfgang Schmid ,  Hans Petter Solli ,  Gro Trondalen 2020
View all publications in Cristin

Projects Hans Petter participates in