Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Utfordring av musikalsk kanon: Framkalling av mangfald i praksis og teori

Kollasj av kvinnelige komponister til Kammermusikkuka 2023: Clara Schumann, Hildegard von Bingen, Lili Boulanger, Caroline Shaw, Agathe Backer Grøndahl, Nina Šenk, Kaija Saariaho, Ida Grande Kaurin, Sofija Gubajdulina.

På kva måtar kan vi utfordre og utvide rådande kanoniske tradisjonar innanfor ulike studie- og undervisningsmiljø ved NMH?

Fagområder: Oppføringspraksis og musikkpedagogikk

Samandrag

Forskningsprosjektets originaltittel er "Challenging musical canons: evoking diversity in practice and theory".

Challenging musical canons er eit felles forskings- og utviklingsprosjekt som stiller følgande spørsmål: på kva måtar kan vi utfordre og utvide rådande kanoniske tradisjonar innanfor ulike studie- og undervisningsmiljø ved NMH?

Den vestlege musikkhistoria har i stor grad favorisert mannlege komponistar, musikarar og tradisjonsberarar, medan kvinner og ikkje-binære ofte har blitt oversett av historieskrivarar, deira bidrag har blitt forminska, eller dei har mangla moglegdom til å delta i musikklivet på lik linje med menn. Dette har bidrege til musikalske kanonfortellingar der viktige personar, musikalske uttrykk og perspektiv manglar.

I forskings- og utviklingsprosjektet Challenging musical canons ønsker Eva Beneke (førsteamanuensis i klassisk gitar, NordART), Guro Gravem Johansen (professor i musikkpedagogikk, CERM/Karlstad universitet) og Gjertrud Pedersen (førsteamanuensis i musikkhistorie, NordART) å utvikle nye måtar å formidle musikkhistorie og musikalsk praksis.

Prosjektet er eit samarbeid mellom fleire fagområde innanfor forskingssentera CERM og NordART.

Formidling og dokumentasjon

I samband med kammermusikkveka hausten 2023 har Beneke, Johansen og Pedersen tatt initiativ til å rette søkelyset mot kjønn og kjønnsmangfald i musikken. I løpet av denne uka arbeider studentane med musikk av kvinnelege komponistar, tradisjonsberarar og produsentar.

Øvrig dokumentasjon:

  • Presentasjon fellesdag for NMH-tilsette 24. august 2023
  • Konsertforedrag Ultima Kompass 14. september 2023
  • Kjønnsmangfald i musikken debatt og konsert, NMH 7. november 2023
  • Kvinner i musikken, kurs for studentar ved NMH, andre år bachelor hausten 2023
  • Fagfellevurdert artikkel er planlagt publisert 2024
Guro Gravem Johansen, Eva Beneke og Gjertrud Pedersen er ansvarlig for prosjektet.

Artikler relevante

Publisert: 30. okt. 2023 — Oppdatert: 23. feb. 2024