Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Prak­sis­vei­led­ning for lære­re i musikk, dans og teater

Ingeborgs ill.bilde.jpg

En veileder trenger også veiledning. Bli den rollemodellen praksisstudentene dine trenger.

Musikk, dans eller dramalærer med PPU-studenter i praksis? Praksisveiledning er videreutdanningen for deg som vil reflektere over egen praksis i møte med dem som har mindre erfaring enn deg.

Videreutdanningen er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole, og gir autorisasjon som praksisveileder.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Fagmiljøer