Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Einar Rusten: Musikk som dannende virkeligheter

Musikkdidaktiske posisjoner og konsepsjoner i siste halvdel av det 20. århundre sett i et dannelsesteoretisk perspektiv.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

På hvilke måter vil langvarig forholdning til musikk og musisering kunne virke inn i et menneskes mer omfattende livstilskikkelse og selvforståelse?

Hvilke kjennetegn har den estetiske kunnskap som resulterer av slik forholdning?

Hvilken gjensidige dynamikk vil kunne råde mellom musikkutøving og -opplevelse i et slikt bilde?

Dette er vesentlige spørsmål som behandles i Rustens avhandling. Tematikken er motivert av behovet for å revitalisere dannelsesbegrepet i så vel musikkpedagogisk, som tverr-kunstfaglig pedagogisk sammenheng. Mer spesielt har arbeidet òg sprunget ut av behovet for å utarbeide noen overordnede orienteringspunkter og meningsperspektiv for den musikkundervisning hvis pedagogiske oppdrag er å legge grunnlag for musikk som livslang seriøs amatørvirksomhet.

Arbeidet er gjennomført som en kvalitativ-vitenskapelig enkeltcase-undersøkelse med livshistorisk tilnærming der empiri og teori belyser hverandre gjensidig. Blant annet innebærer det vekt på videreutvikling av eksisterende dannelsesteoretiske og -filosofiske elementer. Empirien er hovedsakelig fremskaffet via intervju.

Ph.d.-avhandling

Tittel: Musikk som dannende virkeligheter: musikalsk livserfaring i lys av dannelsesteori.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs bibliotek. Den er ikke tilgjengelig digitalt.

Artikler relevante

Publisert: 11. jan. 2017 — Oppdatert: 21. feb. 2024