Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Siw Graabræk Nielsen

Pro­fes­sor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

 • Øving, øvingslære, læringsstrategier og undervisning av øving/ Practising, learning strategies in music and the teaching of practice
 • Musikkpedagogisk psykologi/ Educational psychology in music
 • Kvantitativ metode, statistikk/Quantitative method, statistics
 • Høyere musikkutdanning/ Higher music education
 • Vitenskapsteori
 • FoU-basert undervisning i høyere musikkutdannning/ 'Research-based' education in higher music education

Publikasjoner

 • Musical parenting in the Norwegian schools of music and arts. Findings from an interview study among parents, teachers, and headteachers. Siw Graabræk Nielsen ,  Anne Jordhus-Lier 2023
 • Who are the music teachers in schools of music and arts? An analysis of their backgrounds, competencies and working tasks. Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen 2023
 • What happens in school music in Norway? Findings from a national survey of music teachers Live Weider Ellefsen ,  Sidsel Karlsen ,  Siw Graabræk Nielsen 2023
 • Forskning på mangfold i kulturskolen Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen 2023
 • Norwegian schools of music and arts: Local significance and strategies of inclusion Sidsel Karlsen ,  Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen 2023
 • Meaningful approaches to content selection and ways of working: Norwegian instrumental music teachers’ experiences Anne Jordhus-Lier ,  Sidsel Karlsen ,  Siw Graabræk Nielsen 2023
 • Forskning på mangfold i musikkfaget i kulturskolene Siw Graabræk Nielsen ,  Anne Jordhus-Lier 2022
 • DYNAMUS – kulturskolenes sosio-musikalske dynamikk Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Musikklæreren i kulturskolen- enehersker eller uunnværlig veiviser? Hva slags musikk tilbys og hvem/hva bestemmer? Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Kulturskolens musikkundervisning Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Siw Graabræk Nielsen er en del av