Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Siw Graabræk Nielsen

Pro­fes­sor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

 • Øving, øvingslære, læringsstrategier og undervisning av øving/ Practising, learning strategies in music and the teaching of practice
 • Musikkpedagogisk psykologi/ Educational psychology in music
 • Kvantitativ metode, statistikk/Quantitative method, statistics
 • Høyere musikkutdanning/ Higher music education
 • Vitenskapsteori
 • FoU-basert undervisning i høyere musikkutdannning/ 'Research-based' education in higher music education

Publikasjoner

 • Music education, genderfication and symbolic violence. Siw Graabræk Nielsen ,  Petter Dyndahl 2021
 • Who decides the teaching content of the Norwegian schools of music and performing arts? Findings from a national survey Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2021
 • What is on offer within Norwegian extracurricular schools of music and performing arts? Findings from a national survey Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2021
 • Musical gentrification and "genderfication" in higher music education. Siw Graabræk Nielsen 2021
 • Exploring the phenomenon of musical gentrification: Methods and methodologies Sidsel Karlsen ,  Mariko Hara ,  Stian Vestby ,  Petter Dyndahl ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Odd Sjønne Skårberg 2021
 • What is taught within Norwegian schools of music and performing arts? Findings from a national survey. Part of the symposium The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state: Preliminary findings Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2020
 • Undervisning av øving Siw Graabræk Nielsen 2020
 • The case of Norway: A microcosm of global issues in music teacher professional development Sidsel Karlsen ,  Siw Graabræk Nielsen 2020
 • What is taught within Norwegian schools of music and performing arts? Findings from a national survey. Part of the symposium The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state: Preliminary findings Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2020
 • Who teaches in Norwegian compulsory school music education? Myths and reality.Part of the symposium The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state: Preliminary findings Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2020
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Siw Graabræk er en del av