Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Siw Graabræk Nielsen

Pro­fes­sor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

 • Øving, øvingslære, læringsstrategier og undervisning av øving/ Practising, learning strategies in music and the teaching of practice
 • Musikkpedagogisk psykologi/ Educational psychology in music
 • Kvantitativ metode, statistikk/Quantitative method, statistics
 • Høyere musikkutdanning/ Higher music education
 • Vitenskapsteori
 • FoU-basert undervisning i høyere musikkutdannning/ 'Research-based' education in higher music education

Publikasjoner

 • DYNAMUS – kulturskolenes sosio-musikalske dynamikk Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Musikklæreren i kulturskolen- enehersker eller uunnværlig veiviser? Hva slags musikk tilbys og hvem/hva bestemmer? Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Kulturskolens musikkundervisning Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Kulturskolelæreren i musikk – enehersker eller uunnværlig veiviser? Sidsel Karlsen ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Anne Jordhus-Lier 2022
 • Selecting repertoire for music teaching: Findings from Norwegian schools of music and arts Siw Graabræk Nielsen ,  Anne Jordhus-Lier ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Standards of parenting in the Norwegian schools of music and arts. Findings from an interview study with parents of music students. Siw Graabræk Nielsen ,  Anne Jordhus-Lier ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Kulturskolens musikktilbud: hva tilbys og hvem/hva bestemmer? Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Hva tilbyr kulturskolene og hvem bestemmer undervisningsinnholdet? Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Kven er med? Kven står utanfor? Torkjell Hovland ,  Sidsel Karlsen ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Susanne Trinh 2022
 • Kan det være en myte at musikklærere i grunnskolen har lav kompetanse? Forskere ved Norges musikkhøgskole sår tvil om tidligere rapporter Sidsel Karlsen ,  Siw Graabræk Nielsen 2022
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Siw Graabræk er en del av