Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikalsk gentrifisering og sosio-kulturelle forskjeller

Hvorfor har noen bestemte former for populærmusikk blitt institusjonalisert og akademisert, mens andre ikke har fått den oppmerksomheten?

Prosjektet skal undersøke hvorfor og hvordan det i løpet av noen tiår har skjedd en institusjonalisering og akademisering av bestemte former for populærmusikk i det norske og nordiske utdanningssystemet, i forskning og i kulturlivet generelt, mens andre deler av denne kulturen ikke har vært gjenstand for samme interesse.

Musikk opptrer med andre ord i sosiale og kulturelle landskap hvor noe blir inkludert og noe annet blir ekskludert – hvor noen oppnår sosial og kulturell mobilitet mens andre ikke nyter godt av denne utviklingen.

Resultatene fra prosjektet blir formidlet i internasjonale forskningskonferanser og vitenskapelige publiseringskanaler.

Deltagere

Prosjektet har base ved Høgskolen i Hedmark, med Norges musikkhøgskole som partner. I tillegg til Siw Graabræk Nielsen deltar professorene Petter Dyndahl (prosjektleder), Sidsel Karlsen og Odd Skårberg fra Høgskolen i Hedmark (HiHm). Dessuten skal to internasjonale forskere, henholdsvis fra University of Cambridge og University of Western Ontario, være gjesteforskere i prosjektet. Som del av tildelingen skal det også ansettes en PhD-stipendiat og en postdoc.-stipendiat ved HiHm.

Finansiering

Prosjektet har fått midler fra Norges Forskningsråds frie prosjektstøtte (FRIPRO) fra 2013 til 2017.

Artikler relevante