Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikalsk gentrifisering og sosiokulturelle forskjeller

Hvorfor har noen bestemte former for populærmusikk blitt institusjonalisert og akademisert, mens andre ikke har fått den oppmerksomheten?

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Forskningsprosjektet er en utforskning av populærmusikkens rolle i prosesser med sosiokulturell inkludering og eksklusjon i ulike sammenhenger.

Forfatterne viser hvordan musikkformer som i utgangspunktet hadde relativt lav status, i dette tilfelle forskjellige former for populærmusikk, gradvis har blitt akseptert og attraktive for aktører og institusjoner med høyere status. Dermed får det betydning for sosial mobilitet og kulturell distinksjon.

Forfatterne studerer musikalsk gentrifisering fra en rekke vinkler: teoretisk, metodisk og med referanse til en rekke sentrale problemstillinger innen populærmusikken, fra klasse, kjønn og etnisitet til kulturelt forbruk, aktivisme, hegemoni og musikalsk agency. Med utgangspunkt i et bredt spekter av case-studier, empiriske eksempler og etnografiske data, er dette en verdifull studie for forskere og forskere innen musikkpedagogikk, etnomusikologi, kulturstudier og kultursosiologi.

Deltagere

Prosjektet har hatt base ved Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet, INN), med Norges musikkhøgskole som partner. Foruten prosjektdeltekerne fra NMH og INN (se sidemenyen), inngår en stipendiatstilling i prosjektet. Også internasjonale forskere fra henholdsvis University of Cambridge og University of Western Ontario deltar.

Dokumentasjon

Forksningsprosjektets resultater er dokumentert med følgende:

Artikler relevante

Publisert: 3. mar. 2014 — Oppdatert: 31. mar. 2024