Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

DYNAMUS

Susanne Trinh bak vindusrute med note-symboler på

En studie av musikalsk utdanning og oppdragelse i den norske velferdsstaten, med vekt på sosial struktur og dynamikk.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Forskningsprosjektets fulle tittel er The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state, forkortet DYNAMUS

Hovedmål for forskningsprosjektet har vært å utforske hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike sosialt og kulturelt dynamiske sosialiserings- og utdanningssammenhenger.

Prosjektet undersøker også i hvilken grad og på hvilke måter musikkrelatert læring og undervisning kan sies å være knyttet til sosial (im)mobilitet. Målet har vært å utvikle en dypere forståelse for det norske kunnskaps- og velferdssamfunnets kulturelle forutsetninger, med et spesielt fokus på den sosiale dynamikken som musikkrelatert liv og virke medfører og er en del av. Ett av prosjektets viktigste underliggende premisser er at samfunnets dynamikk oppstår på basis av en symbolsk økonomi som virker side om side med den materielle, og som innebærer en stadig forhandling av hva som kan defineres som legitim kultur. Innenfor rammene av denne symbolske eller kulturelle økonomien står musikk i en særstilling som et av de mest verdiladede kulturuttrykkene. Musikk og musikkundervisning utgjør med andre ord en viktig arena for de kampene som utkjempes omkring kulturell smak, og dette reflekteres i at feltet er preget av omfattende og stadig pågående inkluderings- og ekskluderingsprosesser; eller av anerkjennelse eller tilsidesettelse.

I DYNAMUS-prosjektet har slike prosesser blitt undersøkt gjennom tre nært forbundne delprosjekter, som til sammen utforsker et bredt spekter av formelle, ikke-formelle og uformelle musikkrelaterte lærings- og undervisningsarenaer.

Tidsmessig favner DYNAMUS perioden fra andre verdenskrig og frem til i dag, og gitt prosjektets design er de musikalske oppvekstsvilkårene til barn og unge i aldersspennet fra 0 til 19 år undersøkt.

Delprosjekter:

  1. Barn og unges medie-musikalske virkelighet
  2. Musikkundervisningen som tilbys i grunnskolen
  3. Musikkundervisningen som foregår i de kommunale kulturskolene

Dokumentasjon

Publisert: 8. jun. 2023 — Oppdatert: 15. jan. 2024