Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

Siw Graabræk Nielsen

Pro­fess­or

Music Education and Music Therapy Department

Research Areas / Expertise

 • Øving, øvingslære, læringsstrategier og undervisning av øving/ Practising, learning strategies in music and the teaching of practice
 • Musikkpedagogisk psykologi/ Educational psychology in music
 • Høyere musikkutdanning/ Higher music education
 • FoU-basert undervisning i høyere musikkutdannning/ 'Research-based' education in higher music education

Publications

 • Kulturskolens musikkundervisning Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Kulturskolelæreren i musikk – enehersker eller uunnværlig veiviser? Sidsel Karlsen ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Anne Jordhus-Lier 2022
 • Selecting repertoire for music teaching: Findings from Norwegian schools of music and arts Siw Graabræk Nielsen ,  Anne Jordhus-Lier ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Standards of parenting in the Norwegian schools of music and arts. Findings from an interview study with parents of music students. Siw Graabræk Nielsen ,  Anne Jordhus-Lier ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Kulturskolens musikktilbud: hva tilbys og hvem/hva bestemmer? Anne Jordhus-Lier ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Hva tilbyr kulturskolene og hvem bestemmer undervisningsinnholdet? Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2022
 • Kven er med? Kven står utanfor? Torkjell Hovland ,  Sidsel Karlsen ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Susanne Trinh 2022
 • Kan det være en myte at musikklærere i grunnskolen har lav kompetanse? Forskere ved Norges musikkhøgskole sår tvil om tidligere rapporter Sidsel Karlsen ,  Siw Graabræk Nielsen 2022
 • Grunnskolelærere i musikk og deres kompetanse: Hvordan er situasjonen i norsk kontekst? Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2021
 • Forskningsprosjektet Dynamus: relevans for musikk i lærerutdanningene Live Weider Ellefsen ,  Siw Graabræk Nielsen ,  Sidsel Karlsen 2021
View all publications in Cristin

Projects Siw Graabræk participates in