Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Knut Tønsberg: Institusjonaliseringen av de rytmiske musikkutdanningene

Hva skjer når et tradisjonelt klassisk musikkonservatorium etablerer utdanningstilbud innen alternative sjangere som pop, rock og jazz?

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Hva skjer når et tradisjonelt klassisk musikkonservatorium etablerer utdanningstilbud innen alternative sjangere som pop, rock og jazz?

Denne studien analyserer og beskriver utdanningen innen rytmisk musikk ved et norsk konservatorium, fra de første ideene og forsøkene på 1980-tallet, via utviklingsmessige problemer og konflikter på 1990-tallet, blant annet i forhold til det klassiske fagmiljøet ved samme institusjon, og fram til et fullt utbygd utdanningsprogram på 2000-tallet med bachelor- og mastergradsstudier og vedtak om doktorgradsutdanning.

Avhandlingen tar opp en rekke aspekter ved institusjonaliseringsprosessen, blant annet hvordan man i begynnelsen begrunnet og legitimerte utdanningen, hvordan det nye fagområdet ble integrert i en akademisk institusjon, hvordan en praksisbasert virksomhet utviklet seg til et disiplinfag, hele tiden med fokus på å identifisere de ulike kreftene som virket innenfor og utenfor på institusjonen, og som hadde betydning for hvordan programmet utviklet seg.

Studiet av de rytmiske musikkutdanningene ved Høgskolen i Agder perspektiveres i forhold til det øvrige konservatoriefeltet i Norge og ett konservatorium i USA.

Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Institusjonaliseringen av de rytmiske utdanningene ved Høgskolen i Agder.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 11. jan. 2017 — Oppdatert: 31. mar. 2024