Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Torill Vist: Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap

En studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Studien tar utgangspunkt i koblingen mellom musikk og følelser og spør om vi lærer noe om følelser i møte med musikk, formulert i følgende hovedproblemstilling:

”Kan musikkopplevelse erfares som et medierende redskap for følelseskunnskap? I så fall hvordan?”

Prosjektet er empirisk, basert på kvalitative intervjuer av både amatører og musikkarbeidere, og har et fenomenologisk utgangspunkt. Men fortolkning ses som uunngåelig, og kan også være pedagogisk nyttig. Med det beveger prosjektet seg i retning av hermeneutikken og fenomenografien, og tidvis også mot mer konstruktivistisk tankegods. Prosjektet blir dermed i stor grad stående mellom flere prototyper, men med fenomenologien som den nærmeste.

Avhandlingen presenterer en innledende analyse der materialet er delt i aspekter ved musikkopplevelse og aspekter ved følelseskunnskap. Aspektene ved musikkopplevelse er gruppert i et strukturelt, et relasjonelt, et referensielt og et tilbydende perspektiv. Aspekter ved følelseskunnskap er i den innledende analysen delt i emosjonell tilgjengelighet, bevissthet, empati, forståelse, refleksjon, ekspressivitet, regulering og samspill.

Hovedanalysen fordyper seg i emosjonell tilgjengelighet og forståelse. Her ses musikkopplevelse både i lys av en kroppslig tilgang, ulike bevissthetsnivåer, ulike former for refleksjon, intersubjektivitet og det nonverbale. Analysen viser også hvordan følelsene involvert i musikkopplevelser ofte erfares som gjenkjennelige, og at musikkopplevelsen kan fungere både som et nødvendig verktøy, som en mer perifer huskelapp, og endre evnen til emosjonell tilgjengelighet og forståelse generelt. Empirien viser at tilgangen berører både negative og positive, samt kategoriale, dimensjonale og vitalitetsmessige aspekter ved følelsene. Musikkopplevelsen vises også som et medierende redskap for selvinnsikt og forståelse av andre, da primært i en intersubjektiv, empatisk forstand. Siste del av avhandlingen drøfter funnene bl.a. i forhold til musikkfaget.

Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap. En studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 10. jan. 2017 — Oppdatert: 21. feb. 2024