Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Catharina Christophersen: Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis

Formålet med studien er å undersøke på hvilken måte rytmisk musikkundervisning er estetisk praksis og hvordan estetiske verdier uttrykkes i rytmisk musikkundervisning.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Temaet for avhandlingen er rytmisk musikkundervisningspraksis. Studiet bygger på ett case - Tobias - som studerer ved et dansk rytmisk musikkonservatorium.

Hovedproblemstillingen for denne avhandlingen er: Hvordan konstitueres rytmisk undervisningspraksis som estetisk praksis?

Problemstillingen presiseres i form av to underproblemstillinger:

Hvilke estetiske verdier kommer til uttrykk i rytmisk musikkundervisning? Og: Hvordan konstitueres disse estetiske verdiene som selvfølgelige?

Les mer på NMHs engelske nettsider.

Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis - en case-studie.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 10. jan. 2017 — Oppdatert: 24. jun. 2024