Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Prak­tisk-peda­go­gisk utdan­ning PPU

Pianist på TUP-øvelse

Musikklærere trenger formell lærerkompetanse for å få fast jobb og høyere lønn. Pedagogikkstudentene på Musikkhøgskolen er både pedagoger og utøvere på høyt nivå.

Mange av våre pedagogikkstudenter blir lærere i kulturskolen, grunnskolen eller på videregående, og de fleste profesjonelle utøvere holder på med undervisning ved siden av sitt kunstneriske virke. Da er det en stor fordel å ha musikkpedagogikk i bagasjen.

Studiet gir formell lærerkompetanse og skal kvalifisere for ulike musikkpedagogiske yrkesfunksjoner i samfunnet.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Fagmiljøer