Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Prak­tisk-peda­go­gisk utdan­ning PPU

Pianist på TUP-øvelse

PPU utdanner musikklærere for det mangfoldige opplæringsfeltet som musikk inngår i.

Studiet tar sikte på å utvikle bred musikkpedagogisk kompetanse, der musikklæreren kjenner store deler av dette feltet, og vil mestre arbeid i ulike skoleslag og med ulike elevgrupper innenfor både note-, gehør- og improvisasjonsbaserte tradisjoner.

Mange av våre PPU-studenter blir lærere i kulturskolen, grunnskolen eller på videregående, og de fleste profesjonelle utøvere holder på med undervisning ved siden av sitt kunstneriske virke. Da er det en stor fordel å også ha musikklærerutdanning i bagasjen.

PPU-studiet gir formell lærerkompetanse og kvalifiserer for tilsetting i grunn- og videregående skole og kulturskole.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 9. apr. 2024