Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Solveig Christensen: Kirkemusiker - kall og profesjon

Studien omhandler nyutdannede kirkemusikere og et uvalg av kunnskapsmessige, institusjonelle og personlige forhold av betydning for deres profesjonsutøvelse og profesjonelle forståelse.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

Kirkemusikkutdanningen er Norges eldste formaliserte musikkutdanning. Den norske kirke er landets eldste institusjonaliserte arbeidsplass, og kirkemusikeren var sannsynligvis også landets første profesjonelle musikkarbeider.

Kirkemusikerne utgjør en liten profesjonsgruppe i Norge hva gjelder antall utøvere, men har like fullt en betydelig posisjon som musikkformidlere innenfor kirke, skole og i kulturlivet generelt. Samtidig er Den norske kirke en institusjon i stor endring, noe som i sum gjør kirkemusikertjenesten til en svært kompleks profesjonsutøvelse.

Avhandlingen stiller følgende spørsmål: Hva kjennetegner nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser og hva betyr de for deres profesjonelle forståelse?

Gjennom blant annet intervjuer med nyutdannede kirkemusikere, studieplaner og kirkens rammeplan for kirkemusikk søker studien å belyse kompleksiteten i kirkemusikerens profesjonsutøvelse. Ved hjelp av en refleksiv forskningsstrategi utfordrer studien tre forhold av henholdsvis kunnskapsmessig, institusjonell og personlig art: kirkemusikkutdanningeni spennet mellom å være disiplinutdanning og profesjonsutdanning, kirkemusikerens plass i kirkens tjenestestruktur og kallets betydning for profesjonsutøveren.

Studien konkluderer med at noen vesentlige spørsmål trenger avklaring når fremtidens kirkemusikerutdanning skal formes:

  • skal kirkemusikkutdanningen primært være en dyptgående disiplinutdanning av kirkemusikere eller en yrkesrettet profesjonsutdanning til kirkemusiker?
  • hva betyr kirkemusikertjenesten for kirken?
  • hvordan kan og skal forholdet mellom utdanning og yrkesfelt ivaretas i profesjonsforberedelsen?

Studien er et bidrag både til musikkutdanningsinstitusjonene, Den norske kirke og utdannings- og profesjonsforskning.

Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Kirkemusiker - kall og profesjon. Om nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på norsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv Brage.


Artikler relevante

Publisert: 4. mai 2015 — Oppdatert: 21. feb. 2024