Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Øivind Varkøy

Pro­fes­sor

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

 • Musikkpedagogisk grunnlagstenkning
 • Idehistorie og -filosofi
 • Musikkfilosofi
 • Vitenskapsteori

Publikasjoner

 • Segl, katolsk årsskrift for religion og samfunn Peder Kvaale Solberg ,  Øivind Varkøy 2022
 • Guds død? Fra avfortrylling til refortrylling. Peder Kvaale Solberg ,  Øivind Varkøy 2022
 • Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk Henrik Holm ,  Øivind Varkøy 2022
 • Do we all have to be ‘leftists’? A dialogue about antagonism and agonism in music education research Øivind Varkøy ,  Petter Dyndahl 2022
 • I spennet mellom samfunnsmandat og kunstnerisk frihet – en filosofisk drøfting. Øivind Varkøy ,  Elin Angelo 2022
 • Må vi alle være venstrevridde? En dialog om musikkpedagogisk forskning, identitetspolitikk, klassespørsmål etc. Petter Dyndahl ,  Øivind Varkøy 2021
 • Do we all have to be ‘leftists’? A dialogue about music education research – and polarization, identity politics, class struggle etc Petter Dyndahl ,  Øivind Varkøy 2021
 • Et forsvar for kunstverket – re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning Hanne Rinholm ,  Øivind Varkøy 2021
 • Do we all have to be 'leftists'? A dialogue about music education research – and polarization, identity politics, class struggle etc. Petter Dyndahl ,  Øivind Varkøy 2021
 • Innledning Henrik Holm ,  Øivind Varkøy 2020
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Øivind er en del av