Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Solveig Christensen

Senior­råd­gi­ver

Studie- og FoU-seksjonen

Kompetanseområder

 • Utdannings- og profesjonsforskning i musikk
 • Høyskolepedagogisk forskning
 • Forskningsformidling
 • Forholdet utdanning - arbeid
 • Forskerutdanningene ved NMH (både vitenskapelige og kunstneriske)

Bakgrunn

Utdanning

 • Norges musikkhøgskole (2013): Ph.d. i utdanningsforskning
 • Norges musikkhøgskole (2001): Administrasjon og ledelse, 30 sp
 • Universitetet i Oslo (2000): Cand.philol. i musikkvitenskap
 • Stavanger lærerhøgskole (1991): Cand.mag

Jobberfaring

 • Norges musikkhøgskole (2013- ): Seniorrådgiver. Ansvarsområder: forskerutdanningene
 • Norges musikkhøgskole (2009-13): Stipendiat i seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi
 • Norges musikkhøgskole (2002-09): Rådgiver. Ansvarsområder: valgemner, kammermusikk, studieplaner, studentveiledning
 • Acta (2000-02): Musikkonsulent
 • Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap (1997-99): Studiekonsulent
 • Sjømannskirken i Dubai (1995-96): Assistent og organist
 • Fredheim folkehøgskole, Saltdal (1991-95): Lærer

Annet

Publikasjoner

 • Kirkemusikere: mellom frihet og formalisering Åsne Dahl Haugsevje ,  Solveig Christensen 2015
 • Innledning Anne Haugland Balsnes ,  Solveig Christensen ,  Jan Terje Christoffersen ,  Hallvard Olavson Mosdøl 2015
 • Forord Anne Haugland Balsnes ,  Solveig Christensen ,  Jan Terje Christoffersen ,  Hallvard Olavson Mosdøl 2015
 • Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke Anne Haugland Balsnes ,  Solveig Christensen ,  Jan Terje Christoffersen ,  Hallvard Olavson Mosdøl 2015
 • Perspektiver på musikkutdanning og profesjonstenking Øivind Varkøy ,  Solveig Christensen ,  Elin Angelo 2013
 • Kirkemusiker - kall og profesjon Solveig Christensen 2013
 • Gammel profesjon - ny legitimitet Solveig Christensen 2013
 • Kirkemusiker - kall og profesjon. Om nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser Solveig Christensen 2013
 • Utdanning AV og utdanning TIL - musikkutdanning som profesjonsutdanning Solveig Helene Christensen 2013
 • Kommentar til symposiet "Om nytte og unytte" i forbindelse med utgivelse av antologi med samme navn (red Ø.Varkøy) Solveig Helene Christensen 2012
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Solveig er en del av