Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

Solveig Christensen

Seni­or Adviser

Academic Affairs and Research

Publications

  • Etablering og utvikling av forskerutdanning ved Norges musikkhøgskole Solveig Christensen ,  Harald Jørgensen ,  Øivind Varkøy 2023
  • Høyere musikkutdanning: historiske perspektiver Solveig Helene Christensen ,  Harald Jørgensen ,  Øivind Varkøy 2023
  • Kirkemusikere: mellom frihet og formalisering Åsne Dahl Haugsevje ,  Solveig Christensen 2015
  • Innledning Anne Haugland Balsnes ,  Solveig Christensen ,  Jan Terje Christoffersen ,  Hallvard Olavson Mosdøl 2015
  • Forord Anne Haugland Balsnes ,  Solveig Christensen ,  Jan Terje Christoffersen ,  Hallvard Olavson Mosdøl 2015
  • Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke Anne Haugland Balsnes ,  Solveig Christensen ,  Jan Terje Christoffersen ,  Hallvard Olavson Mosdøl 2015
  • Perspektiver på musikkutdanning og profesjonstenking Øivind Varkøy ,  Solveig Christensen ,  Elin Angelo 2013
  • Kirkemusiker - kall og profesjon Solveig Christensen 2013
  • Gammel profesjon - ny legitimitet Solveig Christensen 2013
  • Kirkemusiker - kall og profesjon. Om nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser Solveig Christensen 2013
View all publications in Cristin

Projects Solveig Christensen participates in