Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Aslaug Louise Slette: Auditiv bevissthet i kammermusikkøvelser

Portrettbilde av Aslaug Louise Slette

En kvalitativ studie av hvordan musikkstudenter på bachelornivå bruker gehøret på kammermusikkøvelser, og hvordan gehøret bidrar til å forbedre det musikalske samspillet i en gruppe.

Sammendrag

Avhandlingen er en casestudie med tre studentkammermusikkgrupper fra Norges musikkhøgskole, som alle spiller klassisk musikk. Informasjon er samlet inn gjennom observasjon av øvelser og gjennom fokusgruppeintervju.

Gjennom å anlegge et sosiokulturelt perspektiv på læring gir studien svar på hvordan ulike kunnskapsressurser fungerer som verktøy når studentene anvender gehøret på kammermusikkøvelser. Seks ulike typer verktøy blir identifisert: aktivitetsverktøy, strategiske verktøy, analytiske verktøy, begrepsverktøy, interpretasjonsverktøy og utøvingsverktøy. Studien foreslår også at det er ulike måter å forhandle om gehør på i kammermusikkøvelser.

Studiens hovedbidrag er at den utfordrer den tradisjonelle antakelsen om at gehøret er et rent individuelt anliggende, og definerer gehøret i en kollektiv læringssituasjon. Videre bidrar studien til å bygge bro mellom gehør og utøving, og til å etablere gehørpedagogikk i musikkutøving som fagområde.

Ph.d.-avhandlingen

Fullstendig tittel: Aural awareness in ensemble rehearsals. A qualitative case study of three undergraduate chamber music ensembles playing Western classical music.

Avhandlingen er en monografi, og den er skrevet på engelsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs vitenarkiv.


Artikler relevante

Publisert: 5. mai 2014 — Oppdatert: 21. feb. 2024