Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ellen M. Stabell: Fra talent til musiker

Portrett av Ellen Mikalsen Stabell. Mørk bakgrunn.

En kvalitativ studie av læringskulturer på tre talentutviklingsprogram i Norge og England.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Sammendrag

I denne studien utforsker Ellen Stabell læringskulturer på talentutviklingsprogrammer i musikk for barn og unge opp til 19 år. Forskningsspørsmålene for studien er følgende:

  1. Hvilke antagelser og verdier preger læringskulturene på talentutviklingsprogrammene?
  2. Hvilke læringsressurser tilgjengeliggjøres for studentene gjennom læringskulturene?
  3. På hvilke måter anvender studentene tilgjengelige læringsressurser, og hvordan forholdet de seg til de dominerende antagelsene og verdiene?

Basert på observasjoner av sentrale aktiviteter på de tre programmene, intervjuer med lærere og studenter og analyser av dokumenter, beskriver Stabell en læringskultur karakterisert av dedikasjon, spesialisering og hierarki, der visse former for musikalsk kapital er ansett som verdifulle. Sentralt i kulturen er drømmen om å kunne leve som utøvende musiker, og størst av alt, å oppnå en posisjon som solist. Det er en læringskultur som verdsetter musikalsk talent, teknisk kompetanse og studenter som presterer bra under press. Videre viser studien hvordan studenter forholder seg til de sentrale verdiene og antagelsene på ulike måter, og gjennom dette konstruerer læringsbaner som beveger seg innover, utover eller holder seg i periferien av læringskulturen.

Talentutviklingsprogrammene i denne studien er organisert av institusjoner for høyere musikkutdanning, innrettet mot barn og unge opp til 19 år som allerede har kommet langt på sitt instrument og er motivert for videre fordypning. Det avholdes opptaksprøver hvert år. Programmene tilbyr elevene hovedinstrumenttimer, teoriundervisning samt mulighet for å spille i ensembler/orkester og opptre på konserter. Mange av elevene sikter mot en karriere som musikere, og en viktig funksjon ved programmene er nettopp å gjøre elevene forberedt til opptaksprøvene ved høyere musikkutdanning.

Viktige begreper i studien er læringskulturer, læringsressurser, tilgang og posisjonering. Læringskulturer brukes i tråd med hvordan det er blitt brukt av James and Biesta (2007) og Perkins (2011). Som i disse studiene, kombineres sosiokulturell læringsteori (Wenger, 1998; Wertsch, 1998) med Bourdieu´s begreper om felt, habitus og kapital (Bourdieu, 1977, 1990; Bourdieu & Wacquant, 19929).

Ph.d.-avhandlingen

Tittel: Being talented, becoming a musician: A qualitative study of learning cultures in three junior conservatoires.¨

Avhandlingen er en monografi. Den er tilgjengelig i NMHs vitenarkiv.

Avhandlingen er skrevet på engelsk.

Publisert: 28. apr. 2014 — Oppdatert: 8. apr. 2024