Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Guro Gravem Johansen: Å øve på improvisasjon

Portrettbilde av Guro Gravem Johansen. Smilende.

Studien omhandlar øvepraksisar hos jazzstudentar innan høgre utdanning. Prosjektet har særleg fokus på utvikling av improvisasjonskompetanse.

Fagområde: Musikkpedagogikk

Samandrag

Hovudproblemstillinga for prosjektet formulerast slik: Kva kjenneteiknar øvepraksisar hos jazzstudentar som arbeider med å utvikle sin improvisasjonskompetanse?

Prosjektet er ein eksplorerande studie, og tek utgangspunkt i korleis studentar sjølve konstruerar meining i høve til verdiar, normar, haldningar til utøving og øving av improvisasjon, sett i lys av jazz som historisk og kulturell tradisjon.

Studien har som føremål å

  • bidrage til å synleggjere og diskutere øvepraksisar innanfor jazz og improvisasjonsbasert musikk
  • utdjupe forståinga av korleis improvisasjonskompetanse utviklast gjennom øving
  • bidrage til auka kunnskap om undervisning og læring innanfor jazz og improvisert musikk generelt, og slik bidrage til forskingsbasert utvikling av jazzutdanning
  • bidrage til å utdjupe og utfordre omgrepet øving i ein generell musikkpedagogisk kontekst

Ph.d.-avhandlinga

Tittel: Å øve på improvisasjon. Ein kvalitativ studie av øvepraksisar hos jazzstudentar, med fokus på utvikling av improvisasjonskompetanse.

Avhandlinga er ein monografi. Den er publisert i NMH sitt vitenarkiv.

Avhandlinga er skrive på norsk.

Artikler relevante

Publisert: 10. feb. 2015 — Oppdatert: 9. apr. 2024