Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­stu­di­et i musikk­teori

En mann sitter ved et piano og blar i notearkene sine.

Forske eller bare forstå? Dette er et unikt studium som gir deg en mulighet til å dykke ned i notene og forstå hva som ligger bak.

Musikkteori, historie og gehør er en del av grunnlaget for det vi gjør på Musikkhøgskolen. Masterstudiet i musikkteori er et engelskspråklig tilbud, unikt i Skandinavia, som vil gi deg praktiske ferdigheter og som vil gjøre deg i stand til å reflektere rundt spennende musikalske problemstillinger med et blikk mot ulike sjangere.

Studiet kan gjennomføres på deltid over 3 år.

Allsidighet

Dette studiet passer for mange – og særlig for deg som vil utforske de musikkteoretiske mulighetene du har som musiker, komponist eller musikkviter. Vi er ute etter allsidighet, og du kan ha bakgrunn fra mange ulike musikalske tradisjoner. Du vil også kunne bruke dette som kilder for improvisasjon og komposisjon.

Studiet gir deg en god mulighet til å gå dypt inn i interessene dine, og gir viktige forutsetninger for videre undervisnings- eller forskingsaktivitet. Masteroppgaven du skriver kan ha ulike vinklinger – fra kunstneriske til mer teoretiske eller pedagogiske temaer.

Etter endt studium

Etter studiet kan du jobbe ved ulike musikkutdanninger, som for eksempel videregående skole, folkehøgskole eller ved universitet eller høyskoler. Du får en musikkspesifikk forskerkompetanse som du også kan bruke videre som musikkviter eller utøver.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 30. apr. 2024