Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Tora Ferner Lange

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Pågående prosjekt

Framføring innen the The New Discipline – en studie av hvordan utøvernes kropper og kroppslige uttrykk forstås

  • Prosjektperiode: 2020–2023.
  • Prosjekttilhørighet: NordART.
  • Ansatt som stipendiat i seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Sammendrag

Denne studien undersøker forståelser av kropp i musikkfremføringer innen den nåtidige komposisjonsretningen The New Discipline. Hvordan forstås utøvernes kropper i fremføring av musikk der kroppens nærvær, gester, bevegelser, mimikk, osv. er en del av det kompositoriske materialet? Hva tenker komponister og utøvere om bruk av kroppen som musikalsk materiale og hvordan forstår publikum denne musikkpraksisen?

Studien diskuterer forståelser av kroppslige uttrykk i verk av Jennifer Walshe og Manos Tsangaris og bidrar med ny kunnskap om fremføring innen The New Discipline gjennom innsikt i hvordan kroppene forstås i slike verk. Studien tar i bruk teori fra feltet performancestudier for å utvikle en ny forståelse av musikk der kroppen er en bevisst del av musikkverket.