stockhausen notebilde

Komposisjon

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars. 

Kort om studiet

Videreutdanningen i komposisjon skal gi deg mulighet til å utvikle dine egne skapende evner. Studiet dekker ulike stilretninger og musikktyper, med hovedvekt på musikk fra vår egen tid. Undervisningen gis som forelesninger, debatt og gruppearbeid. Vi legger stor vekt på studentenes individuelle arbeid.

Studiet omfatter

  • individuelt komposisjonsarbeid under veiledning
  • komposisjonsteknikker med oppgaveløsning
  • satsteknikk fra ulike epoker/stilretninger.
  • instrumentasjon, kontrapunkt, notasjonsteknikk, analyse med mer
  • diskusjon av og reflektering over lytteopplevelser

Studieplan for Komposisjon (startkull 2019)

Hvorfor studere komposisjon som videreutdanningsenhet?

Studiet gir deg grunnlag for å løse varierte arbeidsoppgaver som komponist og arrangør. Gjennom individuelt arbeid vil du kunne utvikle din egen stil og kunstneriske nivå.

Undervisningstider 2019/2020

Onsdager kl. 9.00–16.00. Individuell veiledning kan foregå innenfor denne tiden eller etter avtale.

Opptakskrav

Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng) i musikk. Du må demonstrere gode kunnskaper i satslære, samt ferdigheter og erfaring i komposisjon.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Last opp egne, utvalgte komposisjoner ev. orkestreringer, som samlet gir et så bredt bilde av deg som mulig.
  4. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Frist: 15. april.

Opptaksprøve

Juryen går igjennom innsendt materiale og vil innkalle kvalifiserte søkere til en samtale. Intervjuet gjennomføres mandag 13. mai 2019 på Norges musikkhøgskole.   

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og intervju?

E-post: opptak@nmh.no

Telefon: +47 23 36 70 00 (telefontid 12.00–15.00 mandag til fredag).

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller intervjuet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Asbjørn Schaathun

Professor

Komposisjon

christian Blom 2.jpg
Komposisjon

Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i komposisjon kombinert med musikalsk utforsking og eksperimentering.