stockhausen notebilde

Komposisjon

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Det blir ikke tatt opp nye studenter på dette studiet i 2020. Det planlegges en revisjon som vil være klar til utlysning for studieåret 2021/2022.

Kort om studiet

Videreutdanningen i komposisjon skal gi deg mulighet til å utvikle dine egne skapende evner. Studiet dekker ulike stilretninger og musikktyper, med hovedvekt på musikk fra vår egen tid. Undervisningen gis som forelesninger, debatt og gruppearbeid. Vi legger stor vekt på studentenes individuelle arbeid.

Studiet omfatter

  • individuelt komposisjonsarbeid under veiledning
  • komposisjonsteknikker med oppgaveløsning
  • satsteknikk fra ulike epoker/stilretninger.
  • instrumentasjon, kontrapunkt, notasjonsteknikk, analyse med mer
  • diskusjon av og reflektering over lytteopplevelser

Studieplan for Komposisjon (startkull 2019)

Hvorfor studere komposisjon som videreutdanningsenhet?

Studiet gir deg grunnlag for å løse varierte arbeidsoppgaver som komponist og arrangør. Gjennom individuelt arbeid vil du kunne utvikle din egen stil og kunstneriske nivå.

Opptakskrav

Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng) i musikk. Du må demonstrere gode kunnskaper i satslære, samt ferdigheter og erfaring i komposisjon.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

Det blir ikke tatt opp nye studenter på dette studiet i 2020. 

Opptaksprøve

Ingen opptaksprøver i 2020

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og intervju?

E-post: opptak@nmh.no

Telefon: +47 23 36 70 00 (telefontid 12.00–15.00 mandag til fredag).

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller intervjuet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Asbjørn Schaathun

Professor

Komposisjon

christian Blom 2.jpg
Komposisjon

Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i komposisjon kombinert med musikalsk utforsking og eksperimentering.