stockhausen notebilde

Komposisjon

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars. 

Kort om studiet

Videreutdanningen i komposisjon skal gi deg mulighet til å utvikle dine egne skapende evner. Studiet dekker ulike stilretninger og musikktyper, med hovedvekt på musikk fra vår egen tid. Undervisningen gis som forelesninger, debatt og gruppearbeid. Vi legger stor vekt på studentenes individuelle arbeid.

Studiet omfatter

  • individuelt komposisjonsarbeid under veiledning
  • komposisjonsteknikker med oppgaveløsning
  • satsteknikk fra ulike epoker/stilretninger.
  • instrumentasjon, kontrapunkt, notasjonsteknikk, analyse m.m.
  • diskusjon av og reflektering over lytteopplevelser

Studieplan for Komposisjon (startkull 2017)

Hvorfor studere komposisjon som videreutdanningsenhet?

Studiet gir deg grunnlag for å løse varierte arbeidsoppgaver som komponist og arrangør. Gjennom individuelt arbeid vil du kunne utvikle din egen stil og kunstneriske nivå.

Undervisningstider 2017/2018

Onsdager kl. 9.00-16.00. Individuell veiledning kan foregå innenfor denne tiden eller etter avtale.

Opptakskrav

Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng) i musikk. Du må demonstrere gode kunnskaper i satslære, samt ferdigheter og erfaring i komposisjon.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Last opp egne, utvalgte komposisjoner evt orkestreringer, som samlet gir et så bredt bilde av deg som mulig.
  4. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.

Frist: 15. april

Opptaksprøve

Du kan kan bli innkalt til en samtale rundt de innsendte verkene. 

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Asbjørn Schaathun

Professor

Komposisjon