Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Bachel­or­stu­di­et i kom­po­si­sjon

Fem komponiststudenter sitter på gulvet foran en vegg hvor én holder en cello og én taster på en datamaskin. Lys skinner inn gjennom et vindu.

Studiet tilbyr deg som fersk komponist muligheten til å utvikle dine evner til å skape musikk. Du vil få en unik mulighet til å søke din egen kunstneriske stemme gjennom veiledning, fordypning og trening i komposisjonsteknikker.

Komposisjonsstudiet ved Musikkhøgskolen er unikt i Norge ved måten den vil kunne utvikle dine tekniske, kunstneriske og skapende ferdigheter. Studiet tilbyr fag og prosjekter som styrker studentenes evner og kunstneriske refleksjon rundt det å skape.

Studiet egner seg for deg som ønsker å utvikle deg som komponist innen kunstmusikk-feltet. Tilbudet er åpent for komponister av elektronisk og akustisk musikk, og for deg som er spesielt opptatt av musikkteater og andre performative uttrykk.

Veiledning og samarbeid

Komposisjonsstudiet gir deg muligheten til å utvikle egne komposisjoner gjennom veiledning med erfarne komponister. Du tilegner deg også tekniske ferdigheter om elektroniske og akustiske instrumenters muligheter.

Gjennom studiet får du samarbeidet med profesjonelle og studentmusikere gjennom samarbeidsprosjekter med andre kunstarter. Prosjektene legger opp til diskusjoner og samtaler om musikk, kunst og relevante problemstillinger som hjelper deg videre i din utvikling.

Etter endt studium

For mange komposisjonsstudenter blir veien videre å skape musikk og etablere prosjekter med musikere, ensembler eller i samarbeid med kunstnere fra andre felt. Et flertall av studentene fra komposisjonsstudiet arbeider videre som komponister, enten med profesjonelle musikere eller i amatørmusikklivet. Du vil også få muligheten til å utvikle deg som komponist innen musikkteater eller andre mer sceniske musikkuttrykk, eller rette deg mot film eller TV.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Konserter Kommende

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 19. des. 2022