christian Blom 2.jpg

Kandidatstudiet i komposisjon

Normert studietid

4 år (240 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. desember. Søknadsweb åpner 1. november.

> Les om søknad og opptaksprøver

Kort om studiet

Kandidatstudiet i komposisjon ved NMH utdanner komponister til mange ulike roller og oppgaver i dagens musikkliv.

Komposisjonsstudiet gir deg mulighet til å utvikle dine skapende evner. Du vil i hele studieforløpet bli fulgt tett opp gjennom individuell veiledning av høgskolens lærere. Du kan nå også velge elektroakustisk musikk som ditt hovedområde.

Selvstendig arbeid i komposisjon kompletteres med håndverksfag som komposisjonsteknikk, analyse og instrumentasjon. I tillegg avholdes jevnlige workshops og forelesninger med gjester fra inn- og utland, samt tverrkunstneriske samarbeidsprosjekter med andre institusjoner. I studiets 2. avdeling får du anledning til å velge fordypning blant musikkhøgskolens mange valgemner.

Studiet tar i hovedsak utgangspunkt i den kunstmusikalske tradisjonen, med særlig vekt på det 20. og 21. århundres musikk. Samtidig trekkes det linjer til historisk musikk og til andre viktige musikalske uttrykksformer av i dag, herunder også arbeid med tverrkunstneriske uttrykk. 

Som student er du en del av et stort musikkmiljø med mange muligheter for å få oppført verker. Enkelte sentrale studentarbeider presenteres på offentlige konserter, både internt på musikkhøgskolen og i samarbeid med eksterne institusjoner som for eksempel Den Norske Opera og Ballett, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Høyskolen for Dansekunst, Akademi for Scenekunst, Ultimafestivalen og de profesjonelle symfoniorkestrene.

Studiet er organisert i to avdelinger, hver med to års varighet. I første avdeling utvikler du musikalsk og kompositorisk basiskompetanse innenfor et relativt fastlagt studieforløp. I programmets andre avdeling kan du i større grad velge å vektlegge ulike sider av komposisjonsfaget og dermed gi studiet din egen profil.

Les om fagmiljøet i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

Studieplan for kandidatstudiet i komposisjon (startkull 2019)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser.

Du bør ha

  • grunnleggende ferdigheter på eget instrument
  • gode kunnskaper og ferdigheter i musikkteori, formlære og musikkhistorie
  • et godt utviklet gehør
  • skrevet flere komposisjoner for forskjellige besetninger

I tillegg kreves tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene med et intervju. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i komposisjon (120 stp.), kan dette danne grunnlag for direkte opptak til 3. studieår på Kandidatstudiet i komposisjon.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

Telefon: +47 23 36 70 00 (telefontid 12.00–15.00 mandag til fredag).

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Jon Henrik Hellstenius

Professor

Komposisjon

christian Blom 2.jpg
Komposisjon

Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i komposisjon kombinert med musikalsk utforsking og eksperimentering.