Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

DA er NÅ!

Re-komposisjon, improvisasjon og interpretasjon.

DA is NÅ er et prosjekt som samler studenter og lærere fra ulike musikalske bakgrunner, inkludert klassisk utøving, jazzutøving, FRIKA og komposisjon. Målet med dette samarbeidet er å re-komponere, improvisere og tolke klassiske verk ved hjelp av moderne komposisjons- og improvisasjonsstrategier.

Morten Qvenild og Henrik Hellstenius har allerede jobbet med denne problemstillingen gjennom et prosjekt på Risør Kammermusikkfestival i 2022, der de samarbeidet med sangeren Solveig Slettahjell og Ensemble Ernst.

Prosjektets hovedfokus er å oppmuntre til refleksjon over hvordan vi kan bruke komposisjons- og improvisasjonsstrategier for å nylese disse klassiske verkene i samtiden. Målet er å utsette verkene for et kritisk kompositorisk blikk, samtidig som vi sørger for å videreutvikle deres musikalske kvaliteter og løfte dem inn i et annet format som lar oss verdsette musikkens sentrale ideer i en ny form.

Publisert: 20. feb. 2023 — Oppdatert: 16. mar. 2023