Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Wilhelm Sollie: Arild Sandvolds orgelverker – i lys av norsk-tyske fortolkningstradisjoner

Hvilken relevans har kirkemusikeren, pedagogen og komponisten Arild Sandvold (1895-1984) for dagens kirkebilde?

Fagområde: Oppføringspraksis

Sammendrag

Tidsrommet fra 1920 til 1980 var en særdeles interessant og produktiv periode i norsk musikkliv hvor en rekke komponister og utøvere gjorde seg bemerket. Den sentrale skikkelsen innenfor norsk kirkemusikk var Arild Sandvold (1895-1984) som inntok en stadig viktigere posisjon – som utøvende og skapende musiker.

Ikke minst som komponist av en lang rekke verker står Sandvold som en bauta. Et interessant spørsmål vil her være i hvilken utstrekning han ble værende i det tyske eller også trakk inn en norsk klangkoloritt. I det store bildet viser mange av hans verker klare tegn på tysk innflytelse.

Hovedmålet for avhandlingen er å foreta en mer dyptloddende undersøkelse av Arild Sandvolds liv og virksomhet enn det som står å lese i forsknings­litteraturen i dag, med utgangspunkt i hans verker der orgelet spiller en sentral rolle.

Prosjektet er finansiert av VID vitenskapelig høgskole.

Artikler relevante

Publisert: 8. jun. 2022 — Oppdatert: 2. feb. 2023