Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Talent­ut­vik­ling Opp­læ­rings­til­bud til unge musikktalener

Tubaist spiller på TUP-øvelse

Talentprogrammene ved NMH retter seg mot spesielt motiverte musikere under 19 år som har kommet langt på sitt instrument.

Musikkhøgskolens talentutviklingstilbud er en del av et nasjonalt talentutviklingsprogram. Man kan søke på alle instrumenter innenfor sjangrene klassisk, folkemusikk og jazz. Vi har et eget tilbud for komposisjonselever.

Unge musikere følger TUP-programmet, men får i tillegg ukentlig undervisning på hovedinstrument.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Utvikle og utfordre

På Musikkhøgskolen blir du en del av Norges største fagmiljø i musikk. Du treffer studenter og lærere fra Norge og verden – noe som både vil utvikle og utfordre deg uansett hva slags musikk du liker.

Ditt eget studium

Du er hovedpersonen i studiet og i din egen utvikling. Vi hjelper deg på veien. På Musikkhøgskolen går ingen på akkord med den musikalske bakgrunnen sin – den blir bare utvidet.

Gode lokaler

Om du elsker å arrangere festivaler, delta i symfoniorkester, komponere, eller bare øve for deg selv; Musikkhøgskolen har Europas beste og mest moderne lokaler for musikkutdanning.

En musikkstudents guide til Oslo.

Artikler relevante