Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Talent­ut­vik­ling Opp­læ­rings­til­bud til unge musikktalenter

Tubaist spiller på TUP-øvelse

Talentutviklingsprogrammet på NMH (TUP) retter seg mot ungdom mellom 13 til 19 år som holder et høyt nivå på sitt hovedinstrument.

På TUP får du instrumentaltimer med lærere fra musikkhøgskolen, spille i ensembler og orkester, delta på ulike prosjekt, spille konserter og delta på verksteder både i teori- og gehør og innen annen relevant tematikk.

Musikkhøgskolens talentutviklingstilbud er en del av et nasjonalt talentutviklingsprogram. Man kan søke på alle instrumenter innenfor sjangrene klassisk, folkemusikk og jazz.

Vi har fra 2021 et nytt tilbud til komposisjon og dirigeringselever: TUP-kombi, hvor du kan kombinere instrumentalundervisning med komposisjon/låtskriving eller dirigering.

Nytt av året er også at det er mulig å søke TUP ensemble som et allerede eksisterende ensemble/kammermusikkgruppe. Oppgi dette under "Eventuelle merknader" i søknadsskjemaet. Husk at alle medlemmene av ensemblet må sende inn hver sin søknad.

I tillegg tilbyr vi en rekke verksteder innenfor ulik relevant tematikk.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Konserter Kommende

Publisert: 17. feb. 2020 — Oppdatert: 9. nov. 2021