Samspillhelg 29.1.11

Talentutviklingsprogrammet (TUP) på Musikkhøgskolen

Undervisningstilbud

Hovedinstrumentundervisning
12 lørdagssamlinger per skoleår

Alderstrinn: 13-19 år

Søknadsfrist

15. mars for opptak følgende høst

Kort om talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet ved Norges musikkhøgskole (TUP) er et tilbud som gir elevene muligheter: 

 • til å spille sammen med andre
 • til å utvikle egne evner
 • til å modnes på sitt instrument
 • til å være en del av Norges mest stimulerende musikkmiljø

Elevene i fokus

På TUP er det elevene som står i fokus. Vi er opptatt av å se hele eleven for å kunne gi riktig hjelp på veien til å bli en hel musiker. På klassetimer kan elevene få tilbakemeldinger både fra medelever og lærer. Det er med på å skape et godt og trygt sosialt miljø.

Blant lærerne på TUP finner vi Terje Moe Hansen, Hedvig Mollestad, Mona Julsrud, Einar Steen-Nøkleberg og mange andre dyktige pedagoger og utøvere. Felles for alle er at de holder et høyt internasjonalt nivå.

Elevene får også muligheten til å være med på ulike formidlingsprosjekt, som for eksempel TUPivalen - Talentutviklingsprogrammets egen festival.

Innhold:

 • Hovedinstrumentundervisning - 45 min x 12 per skoleår.
 • Man kan søke på alle instrumenter innenfor sjangrene klassisk, folkemusikk og jazz. For skoleåret 2013/14 åpner vi også for å ha direksjon og komposisjon som hovedinstrument.
 • Samspill, kammermusikk og konsertmuligheter
 • Grunnleggende musikkteori for alle nye TUP-elever
 • Valgfag - i skoleåret 2013-2014 har vi valgfag innen musikkteori, improvisasjon, musikkteknologi, konsertproduksjon og dirigering
 • Symfoniorkesterprosjekter (for elever på orkesterinstrumenter) i samarbeid med Barratt Due Musikkinstitutt
 • Se eksempel på en lørdagssamling

Eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reiseutgifter kan etter søknad få refundert deler av utgiftene.

Opptakskrav og forventninger

 • Opptaksprøver i uke 16 og 17 (2013)
 • Du må forberede et selvvalgt program på 15-20 minutter (du får spille 5-10 minutter på opptaksprøven)
 • Kort og hyggelig samtale med juryen om din motivasjon, forventninger og spørsmål du har
 • Du må holde et høyt nivå på ditt hovedinstrument
 • Les mer om søknad og prøvespill

Søknad og opptak

 • Søknadsfrist 15. mars.
 • Du må i tillegg sende inn et følgeskjema innen 22. mars. Dette får du tilgang til etter at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Søk opptak

Spørsmål?

Åste Jensen Sjøvaag
eller
Åse Karin Hjelen

Tlf: +47 23 36 70 00