Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Talent­ut­vik­ling Opp­læ­rings­til­bud til unge musikktalenter

Tubaist spiller på TUP-øvelse

Talentprogrammene våre retter seg mot spesielt motiverte musikere fra 13 til 19 år som har kommet langt på sitt instrument.

Musikkhøgskolens talentutviklingstilbud er en del av et nasjonalt talentutviklingsprogram. Man kan søke på alle instrumenter innenfor sjangrene klassisk, folkemusikk og jazz. Vi har et eget tilbud for komposisjonselever. I tillegg tilbyr vi kurs i dirigering og en rekke verksteder innenfor ulik relevant tematikk.

Unge musikere-programmet følger TUP-programmet, men elevene futvidet tilbud på hovedinstrument.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Fagmiljøer

Artikler relevante