Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mathias Gillebo: Å synge virkelighet

Sang som etisk fordring og offentlig politisk diskurs.

Fagområde: Oppføringspraksis

Sammendrag

Studien utforsker etiske og politiske implikasjoner ved å synge. Gillebo er selv sanger, og tar utgangspunkt i erfaringen av at noe prekært skjer når han synger: at noe står på spill, at noe blir både etablert, destabilisert og konstituert, samtidig, og som fordrer noe av ham – en virkelighet han er nedsenket i, adresserer og endrer gjennom stemmebruk.

Forskningsspørsmål

Gillebo utforsker dette prekære i utøvelsen i lys av det overordnede forskningsspørsmålet: Hva er de etiske og politiske implikasjonene i sang?

Teoretisk kontekstualisering

Den teoretiske kontekstualiseringen er todelt: a) den performative vendingen i musikkforskning (Austin, Schechner, Fischer-Lichte, Cook) og b) det teoretiske rammeverket som Gillebo utforsker i sin egen sangutøvelse gjennom etikk (Løgstrup, Jonas), offentlighetsteori (Habermas, Rancière, Street) og semiotikk (Kristeva, Barthes, Adorno, Rolvsjord).

Metodologisk kontekstualisering

Gillebo posisjonerer handlingen i relasjon til pågående diskusjoner om forskning basert på kunst og artistic research (Leavy, Borgdorff, Crispin, Daykin, Kirkkopelto). Deretter drøftes case-studie som en tilnærmingsmåte til egen sangutøvelse (Flyvbjerg).

Tre konsertproduksjoner utgjør studiens case:

  • Weihnachtsoratorium av J. S. Bach
  • En operakonsert med standard operarepertoar av G. F. Händel, W. A. Mozart og R. Wagner
  • Kindertotenlieder av G. Mahler

- i tillegg til presentasjon av gruppeintervjuene, diskusjon av forskningsetikk og et sammendrag av analyseprosessen.

Diskusjon og resultater

Gjennom analysen drøftes hva etisk fordring og den offentlige sfære kan bety i sang. Det korte svaret er at sang eksponerer sangerens og publikums felles menneskelighet og grunnvilkår.

På grunnlag av analysen av tre hovedkategorier som knyttes til det teoretiske rammeverket, diskuterer Gillebo hvordan den pågående overgangen mellom lyd og ord skjer som etisk fordring og deltakelse i offentlig politisk diskurs, og konstituerer subjekt og mening gjennom sangens destabilisering og re-etablering av symbolsk virkelighet.

Hovedhensikten med studien er å utforske etiske og politiske implikasjoner i sanghandlingen. Tydeliggjøringen av utøvers og publikums felles menneskelighet gjennom sanghendelsens interaksjon, kan bidra til en teoretisk og metodologisk legitimering av sang som deltakelse i etisk-politisk diskurs i det offentlige rom, utvide tradisjonelle måter å forstå hva slik deltakelse kan være, og gi grunnlag for en forståelse av kunstnerisk profesjonalitet der bevissthet om denne deltakelsen er grunnleggende for praksisen.

Mathias Gillebo er utdannet operasanger (tenor) og teolog.

Avhandlingen

Avhandlingens fulle tittel er To Sing Reality. Singing as Ethical Demand and Public Political Discourse.

Avhandlingen er en monografi, og avhandlingsspråket er engelsk.

Avhandlingen er tilgjengelig i NMHs digitale vitenarkiv.

Artikler relevante

Publisert: 24. apr. 2018 — Oppdatert: 7. mar. 2024