Søk bachelorstudium

Her finner du informasjon om søknad og opptak til bachelorstudiene 2018. Finn spesifikk informasjon om repertoarkrav og opptaksprøver under ditt studieprogram.

Viktige datoer for søknad og opptak 2018

15. desember 2017: Frist for registrering i SøknadsWeb og innsending av elektronisk følgeskjema. Alle dokumenter må være lastet opp i SøknadsWeb før fristen går ut kl. 23.59.

9. januar 2018: Påmeldingsfrist til de frivillige forhåndsprøvene i musikkteori og gehør.

3. februar 2018: Frivillige forhåndsprøver i musikkteori og gehør (prøven kan også tas i opptaksuka)

12.-16. mars 2018: Opptaksprøver for studier på bachelornivå

21. mars 2018: Resultatet av opptaksprøvene på bachelornivå publiseres i SøknadsWeb og tilbudsbrev blir sendt ut.

1. juli 2018 Informasjon om studieåret 2018/2019 sendes ut

1. august 2018: Vitnemål for utdanning avsluttet våren 2018 må være ettersendt

Søknad og opptaksprøver for:

Nyttige lenker

Veiledning til SøknadsWeb
Generell studiekompetanse
Krav til norskkunnskaper
Praktisk informasjon om opptaksprøve-dagene
Opptaksprøve i gehør og teori
Kunngjøring av resultater og svarfrist

Spørsmål?

opptak@nmh.no
T. + 47 23 36 70 00

Sist oppdatert: 27. september 2017