Kunngjøring av opptaksresultater

Resultat av opptak er kun tilgjengelig for den enkelte søker i SøknadsWeb, og publiseres ikke offentlig på våre nettsider.

Søkerne blir informert om resultatet sitt per e-post og må logge seg inn i Søknadsweb for å besvare et eventuelt tilbud. Resultatene er tilgjengelig i Søknadsweb fra følgende datoer for opptak til studieåret 2020/2021:

  • 26. februar: resultat for opptak til studier på masternivå  
  • 18. mars: resultat for opptak til studier på bachelornivå
  • 20. mai: resultat for opptak til videreutdanninger

Det gis ikke ut informasjon om resultater via telefon. Dersom du har spørsmål om resultatet kan du henvende deg til opptak@nmh.no

Har du fått studieplass?

Du må logge inn i Søknadsweb og besvare tilbudet elektronisk innen den gitte fristen. Hvis du takker ja, men på et senere tidspunkt skulle ombestemme deg, må du kontakte Opptakskontoret umiddelbart.   

Har du fått betinget tilbud om studieplass?

Dersom du får et betinget tilbud, betyr det at et eller flere opptakskrav fortsatt mangler. Nøyaktig hva som mangler vil fremgå av tilbudsbrevet. Det kan for eksempel være at du fullfører kvalifiserende utdanning i løpet av våren. Frist for å ettersende dokumentasjon på utdanning som fullføres våren 2020 er 1. august.

Står du på venteliste?

Du må takke ja eller nei til ventelisteplassen innen den gitte fristen. Du kan dessverre ikke få vite ditt nummer på ventelisten. Vi vil ta kontakt med deg umiddelbart dersom det blir ledige plasser. Søkere fra ventelisten kan få tilbud om studieplass helt frem til studiestart.  

Svarfrister

  • 11. mars: Svarfrist for studieprogrammer på masternivå
  • 1. april: Svarfrist for studieprogrammer på bachelornivå
  • 3. juni: Svarfrist for opptak til videreutdanninger

Ikke kvalifisert? 

"Ikke kvalifisert" betyr at du har fått avslag. Norges musikkhøgskole har mange søkere til få studieplasser. Konkurransen er sterk og nivået på søkerne er høyt. Det er ikke mulig å klage på juryens faglige avgjørelse, men du er velkommen tilbake som søker neste opptaksperiode. Mange flinke utøvere lykkes ikke med å bli tatt opp ved første forsøk og vi oppfordrer avviste søkere til å fortsette jobben mot å oppnå målet.

En nærmere beskrivelse av reglene om opptak til Norges musikkhøgskole finner du i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole.

Politiattest

Dersom du tilbys studieplass på et av disse studieprogrammene må du levere gyldig politiattest innen studiestart:

  • Kandidatstudiet i musikkpedagogikk
  • Praktisk-pedagogisk utdanning
  • Årsstudium i musikk og helse
  • Mastergradsstudiet i musikkterapi

Opptakskontoret sender ut informasjon om dette i egen e-post.

Spørsmål?

opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Sist oppdatert: 8. oktober 2019