Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Blåse­en­sem­ble / NMH Cham­ber Brass

  • Gjennomføres: Prosjekt, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Blåserakademiet settes sammen av to blåsekvintetter (fl, ob, klar, fag, horn) som stamme.
Chamber Brass er bygget rundt et 10-er ensemble (horn, 4 trp, 4 trb, tuba).
Når repertoaret krever det utvides eller endres besetningen.
Begge ensemblene vil arbeide med sentrale verk for besetningen og skal forberede studentene mot musikeryrket i profesjonelle ensembler/orkestre.

Emneansvarlig: Fagseksjon for blåsere og slagverk.

Faglærere i emnet: Skolens lærere og gjester

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • teknisk og stilmessig behersker sentralt repertoar for besetningen
  • dokumenterer kunnskap om yrket som ensemble- og orkestermusiker

Innhold

I emnet vil studentene arbeide med sentralt repertoar for besetningen og konsertere på profesjonelt nivå.

Organisering

Ensemblene har normalt to prosjekter hver gjennom studieåret, ett prosjekt høstsemester og ett i vårsemesteret. Prosjektene ender med konsert som normalt holdes i skolens lokaler. Konsertene gjentas ofte på eksterne arenaer og på turnéer utenlands. Noen prosjekter gjennomføres i samarbeid med andre sentrale europeiske høyskoler.

Hvert prosjekt forberedes gjennom et hensiktsmessig antall prøver gjennom semesteret. Normalt fire til fem prøver à fire klokketimer. I tillegg gjennomføres det individuelle prøver/gruppeprøver før konserter.

Besetning til prosjektene avgjøres av Nmh´s hovedinstrumentlærere i samråd med kunstnerisk leder for de enkelte produksjoner.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk oppmøte på alle prøver og konserter. Egen forberedelse til undervisning og musikalske prøver forutsettes.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i samarbeid med ansvarlig dirigent for prosjektet på grunnlag av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 23. mar. 2021