Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bruks­gi­tar for klas­sis­ke gita­ris­ter

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter utvidet besifringsspill og improvisasjon på instrumentet.

Emneansvarlig: Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.

Faglærer i emnet: Geir-Otto Nilsson.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har innsikt og ferdigheter i ulike stilretninger, og en harmonisk-musikalsk forståelse av disse

Innhold

Aktuelt innhold er

  • akkordenes oppbygning og funksjoner
  • analyse av sentrale verk fra gitarlitteraturen
  • arrangering av jazz/vise/pop (sologitar og med melodifølge)
  • improvisasjon
  • transkripsjon/arrangering

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i gruppe på to til fire studenter. Innhold og arbeidsmåte tilpasses studentenes nivå. Veiledende undervisningsressurs er 22,5 minutter i uken per student i 24 uker.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en pensum-/repertoarliste på minst 30 minutter som omfatter alle arbeidsområdene i emnet.

Frist: Pensum-/repertoarlisten skal godkjennes av faglærer innen 1. mai i andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 15 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i enkel transponering etter gehør og prima vista spill etter besifring.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom hen ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021