Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Jazz­en­sem­ble

  • Studiepoeng: 2 per prosjekt.
  • Gjennomføres: Prosjekt.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk

Kort om emnet

Emnet gir studentene erfaring i å spille i et jazzensemble. Ensemblet er prosjektbasert med ny besetning for hvert prosjekt, tre til fire prosjekter i løpet av studieåret. Hvert prosjekt varer i ca en uke og gir en uttelling på 2 studiepoeng. Ett eller flere prosjekter kan inngå i det obligatoriske emnet Prosjektensemble for jazz-studenter.

Emnet er åpent for alle studenter, men jazz-studenter vil bli prioritert. Tildeling av emnet avhenger av besetningsbehovene for de enkelte prosjektene.

Studiepoeng tildeles ved slutten av studieåret.

Faglærer i emnet: Helge Sunde.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har kunnskap om rytmiske, harmoniske og klanglige aspekter rundt det å spille i et jazzensemble
  • har etablert en forståelse av arbeidsmetoder i et jazzensemble
  • kan forholde seg til musikk der improvisasjon og fri tolkning av notert musikk er sentralt

Innhold

Spill i NMHs jazzensemble skal gi førstehåndskunnskap om både standardverker og forskjellige stilretninger innenfor denne ensembletypen. Hovedvekten ligger på nyere komposisjoner/arrangementer. Så langt det er mulig skal en del av repertoaret være nyskrevet, helst av studenter ved NMH.

Emnet inkluderer storbandprosjekter og andre ulike typer ensembler.

Organisering

Emnet undervises i hovedsak på prosjektbasis, med fire til fem timer undervisning per dag i prosjektuken. I tillegg kommer egenøving og gruppeøvelser.

Før hvert studieår setter ansvarlig lærer opp et forslag til prosjekter som kan gjennomføres i løpet av studieåret. De valgte prosjektenes omfang og innhold defineres nærmere av ansvarlig lærer og lærer for det enkelte prosjekt.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i emnet.

Hvert prosjekt skal dokumenteres ved konsert(er) og/eller lydfesting.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet (det vil si ett prosjekt) i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 3. feb. 2021