Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ora­to­rie­se­mi­nar

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet samordnes med romanse- og oratorieseminar som inngår i hovedinstrumentemnet for klassiske sangere i kandidatstudiet i utøving. Emnet kan velges som valgemne av MP-studenter på klassisk sang, klassiske sangere på høyere grads studier som ikke har hatt emnet i grunnutdanningen, og klassiske sangere på UTBA som ikke har tatt emnet tidligere.

Emneansvarlig: Fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk.

Faglærer i emnet: Ikke fastsatt.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har tilegnet seg kunnskap om fransk, tysk og kirkemusikalsk repertoar
 • har innsikt i interpretatoriske og stilistiske særegenheter i konsertrepertoar fra ulike tidsepoker
 • har kunnskap om forholdet mellom tekst og musikk

Innhold

 • Innstudering av og veiledning i fransk, tysk og kirkemusikalsk repertoar.
 • Fremføring av innstuderte verk for klassen i samspill med akkompagnatør.
 • Presentasjon av repertoar.

Organisering

Emnet organiseres med to undervisningstimer per uke over to semester. I løpet av emnet kan studentene presentere og fremføre en del av det gjennomgåtte repertoaret i en intern eller offentlig konsert.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke får godkjent emnet.
 2. Studenten skal innstudere og fremføre det repertoar som er fastsatt i semesterplanene. Innstudert repertoar til hvert semesteremne for den enkelte student skal være på minimum 15 minutters spilletid.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av emnets faglærer på grunnlag av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjennomføres en praktisk eksamen der studenten skal gjennomføre et repertoar på 30 minutter. Dersom studenten ønsker akkompagnatør må de selv organisere dette.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021