Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Tekst- og for­mid­lings­fo­rum

 • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
 • Gjennomføres: Alle semestre.
 • Avsluttende vurdering: DRU-leder.
 • Forhåndskrav: Kvalifisert for opptak til et ph.d.-program.
 • Undervisningsspråk: I hovedsak skandinaviske språk og noe engelsk.

Kort om emnet

Emnet består av følgende tre deler: Forskerforum, konferansedeltakelse med presentasjon og populærvitenskapelig formidling. Emnet strekker seg over hele prosjektperioden.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten kan

 • presentere egen akademisk tekst og diskutere denne i et forum av forskere
 • presentere egen forskning for aktører i praksisfeltet
 • ta i mot og gi konstruktiv kritikk

Innhold

Emnet består av

 1. Forskerforum.
 2. Konferansedeltakelse med presentasjon (fagspesifikk internasjonal konferanse).
 3. Populærvitenskapelig formidling.

Organisering

Forskerforum går over to-tre dager én gang pr semester. Dette forumet omfatter alle kandidater, uavhengig av faglig fordypning. Her legger ph.d.-kandidatene frem tekster knyttet til avhandlingsarbeidet, og det knyttes en opponent til hver tekstpresentasjon (fortrinnsvis en annen ph.d.-kandidat). For øvrig deltar alle ph.d.-kandidater og veiledere i diskusjonen.

Se egne retningslinjer for forskerforum.

Konferansebidrag og den populærvitenskapelige formidlingen organiseres i tråd med de tradisjoner som er gjeldende der presentasjonen finner sted

Arbeidskrav

1. Forskerforum

 • Kandidaten skal holde minst to presentasjoner med paper i løpet av prosjektperioden. Den første presentasjonen skal være av revidert prosjektbeskrivelse, jf. arbeidskrav i emnet DRAVHA90. Kandidater på kull 2016 og tidligere skal gjennomføre tre presentasjoner (inkludert revidert prosjektbeskrivelse), med mindre de gjennomfører midtveisevaluering, se under DRAVHA90, arbeidskrav.
 • Kandidaten skal holde minst to opposisjoner på andres presentasjoner/paper i løpet av prosjektperioden.
 • Aktiv deltagelse på samtlige forskerforum i prosjektperioden.

2. Fagspesifikk konferanse

Ph.d.-kandidaten skal gjennomføre presentasjon(er) relatert til avhandlingsprosjektet på minimum én internasjonal forskningskonferanse. Presentasjonen skal inkludere opposisjon og/eller være antatt av fagfelle på bakgrunn av innsendt tekst i tråd med hva som er vanlig praksis innenfor det aktuelle fagfeltet.

3. Populærvitenskapelig formidling

Minimum én populærvitenskapelig presentasjon av prosjektet. Presentasjonen(e) kan holdes internt ved NMH (fagdager osv.), eksternt eller i form av skriftlig formidling i en avis eller et tidsskrift som er beregnet på et bredt publikum. Også prosjektrelevant undervisning kan telle som populærvitenskapelig formidling.

Gjennomførte arbeidskrav skal føres i «Skjema for godkjenning av opplæringsdelen». Skjemaet må vedlegges dokumentasjon på beståtte arbeidskrav. Skjemaet sendes til DRU for godkjenning i god tid før planlagt innlevering av avhandling.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at kandidaten skal få emnet Tekst- og forskerforum bestått.

Kandidaten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått, og fastsettes av DRU når kandidaten søker om godkjenning av opplæringsdelen.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for dokumentasjon og godkjenning av opplæringsdelen.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021