Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Vokalim­p­ro­vi­sa­sjon for klas­sis­ke san­ge­re

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: Ett semester, vår.
 • Veiledende undervisningstid: Fredager, kl. 10.00 – 11.00.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: For studenter med sang som hovedinstrument.
 • Undervisningsspråk: Norsk og/eller engelsk.

Kort om emnet

Fri vokalimprovisasjon basert på klassisk sangteknikk.

Emneansvarlig: Fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk

Faglærer i emnet: Mona Julsrud.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • er fortrolig med språklydene og kan bruke dem i improvisasjon
 • kan improvisere sammen med andre utøvere, både sangere og instrumentalister
 • kan bruke improvisatoriske virkemidler som imitasjon, variasjon og kontrast

Innhold

I gruppetimene skal studentene blant annet demonstrere øvelser og bruke de til å initiere improvisasjoner. Det forutsettes at studentene med jevne mellomrom gjør opptak av seg selv og bruke opptakene aktivt i egenøvingen.

Organisering

Undervisningen forgår i gruppe. 60 minutter over tolv uker.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltagelse på gruppetimene. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent av undervisningen fører til at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal delta med improvisasjon på minst to interne/eksterne konserter i løpet av semesteret
 3. Den enkelte student skal føre logg som inneholder oversikt over gjennomgåtte øvelser og beskrive erfaringer med å bruke disse. Loggen skal også brukes aktivt i gruppetimene som grunnlag for diskusjon og utprøving/videreutvikling av improvisasjoner.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021