Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Jazz, pop, rock bi-instru­ment – rytme­sek­sjo­nen

  • Gjennomføres: Ett semester, høst eller vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Emnet retter seg mot studenter på bachelor og master innenfor studieretningene improvisert musikk /jazz.

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnleggende opplæring i trommesett samt kontrabass/el-bass.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan anvende trommer og bass som støtteinstrument og i enkle kompsammenhenger
  • behersker grunnleggende teknikk på instrumentene
  • kan spille på instrumentene ved hjelp av noter og gehør

Innhold

  • Grunnleggende teknikk på trommer.
  • Grunnleggende teknikk på bass.
  • Samspill og akkompagnement.
  • Spill eller besifring og noter.

Det benyttes repertoar som er tilpasset studentenes nivå og sjangertilknytning.

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i grupper. Emnet organiseres i bolker der studentgruppen en periode får timer med trommelærer, deretter med basslærer. Etterhvert spiller studentene sammen i en gruppe hvor instrumentene rullerer.

NMH stiller instrumenter til disposisjon på skolen. Instrumentene kan ikke lånes med hjem.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det kreves 80 prosent oppmøte. Studenten skal legge fram en repertoarliste på minimum 20 minutter som omfatter alle arbeidsområdene i emnet.

Avsluttende vurdering

Studenten skal levere to innspillinger på minimum 10 minutter hvor studenten spiller hvert instrument sammen med de andre studentene i gruppen, eller med andre. Alternativt kan dette organiseres som en praktisk eksamen med to interne sensorer.

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Ny vurdering: For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. mar. 2021 — Oppdatert: 26. apr. 2021