Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Videre­ut­dan­ning i ryt­misk ensem­ble­le­del­se

  • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon
  • Studiepoeng: 15 studiepoeng – deltidsstudium over ett år

Opptakskrav

Bachelor i musikk med dokumentert realkompetanse i dirigering av større jazzensembler, eller bachelor i dirigering. Søkere må i studietiden ha tilgang til praksis i eget jazzensemble av en størrelse som krever dirigent. Opptak skjer etter en helhetlig vurdering av søkerens erfaringsbakgrunn og motivasjon for å søke studiet.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet er et tilbud til dirigenter som ønsker en faglig oppdatering innen musikalsk ledelse av store jazzensembler. Gjennom studiet skal studenten jobbe med å utvikle relevante ferdigheter, og få en grunnleggende forståelse av dirigentrollen for store jazzensembler. Normalt arrangeres tre samlinger i Oslo, og én samling i Hamburg. Utgifter knyttet til reise og opphold må studenten dekke selv.

Mål for studiet

Ved fullført videreutdanning i rytmisk ensembleledelse er det forventet at studenten

  • viser en god og hensiktsmessig dirigeringsteknikk for store jazzensembler
  • viser en god forståelse av balansen mellom komponert og improvisert musikk i et partitur
  • behersker metoder for kreativt arbeid med partitur, både ved innstudering og konsert
  • viser ferdigheter i jazzrelatert gehør og rytmikk
  • har relevant kunnskap om instrumenter brukt i jazz, og spesielt rytmegruppen
  • kan planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid med store jazzensembler
  • viser ferdigheter innen komponering, arrangering og orkestrering

Organisering

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel Vi i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emnet som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen (nmh.no).

Publisert: 6. mar. 2023 — Oppdatert: 1. feb. 2024