Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Invitasjon til å sende inn bidrag til CEMPEs avslutningskonferanse

Grafisk hvit tekst på blå bakgrunn. Teksten sier "Call for papers".

Konferansen Connection, collaboration & co-creation - Ways forward for higher music education finner sted 2.-3. november 2023  og det er nå åpent for å sende inn bidrag. Frist for innsending: 1. mai.

Høyere musikkutdanning står overfor nye utfordringer og økte krav om fornyelse, mer mangfold i studentgrupper og i studieprogram, og utdanninger som er bedre i takt med arbeidslivet og samfunnet som studenter skal virke i etter endt studietid. Hvordan kan musikkutdanningene forholde seg proaktivt til disse utfordringene? Hvordan kan studentene bli mer utfordret på å utvikle sine egne kunstneriske visjoner i løpet av studietiden? Hvordan kan vi jobbe mer på tvers av grensene mellom sjangre, disipliner, institusjoner og mellom lærere og studenter? Og hvordan skal vi få til endringer uten å miste kvaliteten som ligger i tradisjonene og i konservatoriekulturen?

Dette er spørsmål vi ønsker å belyse og diskutere på konferansen som markerer CEMPEs avslutning av 10 år som Senter for fremragende utdanning. Gjennom keynotes, presentasjoner og panelsamtaler håper vi å skape en konferanse med et mangfold av stemmer og praksiseksempler som kan samle feltet og inspirere til videre utvikling.

Derfor inviterer vi nå lærere, studenter, forskere og ledere til å sende inn sine bidrag til konferansen.  

Spesielt ønsker vi bidrag om:  

  • studentenes eierskap til egen utdanning – for eksempel studentdrevne prosjekter, FoU-integrert utdanning, og studenter som partnere i utdanningen
  • musikkutdanningens relevans for samfunn og yrkesliv for musikere
  • kunstnerisk utviklingsarbeid og KU-basert utdanning  
  • skaping, medskapning og kreativitet i utdanningen
  • entreprenørskap i utdanning og yrkesliv 
  • mangfold - i student- og lærermassen, repertoaret, sjangre, arbeidsformer og i mulige karriereveier 
  • musikk og andre kunstformer som uttrykk og ytringer i samfunnsdebatten 
  • prosjekter som bygger kontaktpunkter mellom samfunnet og utdanningsinstitusjonene  
  • tverrdisiplinære prosjekter på tvers av musikkretninger eller andre kunst- og fagdisipliner
  • samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner og landegrenser

Kontakt oss

For spørsmål, kontakt leder for CEMPE, Ellen M. Stabell